GODIŠNJE VIŠE OD 18 TISUĆA NADZORA U POLJOPRIVREDI

Najviše prijava zbog previše pesticida i zakorovljenosti

Agrovijesti
Polje pšenice Fotografija: Morana Begač, Agrobiz
Tijekom 2015. godine obavljena su 18.823 inspekcijska nadzora u poljoprivredi, pri čemu je obavljeno 25.939 inspekcijskih pregleda i sastavljeno 20.451 inspekcijski zapisnik o očevidu.

U slučajevima utvrđenih nepravilnosti inspektori su donosili rješenja kojima su naređivali otklanjanje nedostataka, povrat ostvarenih potpora te su poduzimali mjere odgovornosti. Donesena su 1973 prvostupanjska rješenja kojima je naređeno otklanjanje raznih nepravilnosti. Inspektori su podnijeli 763 optužna prijedloga nadležnim prekršajnim sudovima i donijeli 228 prekršajna naloga, piše Glas Slavonije.

Ciljani nadzori

Što se tiče aktivnosti inspekcija u poljoprivredi tijekom 2016. godine (podaci od prije desetak dana), obavljeno je 16.659 nadzora, sastavljeno 17.780 zapisnika doneseno 1565 rješenja te su podneseno 472 optužna prijedloga i 47 prekršajnih naloga.

Valja napomenuti da je veliki broj aktivnosti upravo u tijeku, navode iz Ministarstva poljoprivrede i dodaju kako poljoprivredni inspektori rade sukladno donesenom Planu rada i aktivnostima za svaku pojedinu godinu.

“Svaki inspektor u okviru plana svojih aktivnosti i raspoloživog radnog vremena, treba planirati dinamiku izvršenja iz područja svoje zakonske nadležnosti s posebnim naglaskom na provedbu ciljanih nadzora sukladno naputcima Ministarstva, inspekcijskih nadzora na temelju pojedinih traženja Ministarstva, planirati samoinicijativno kontinuirani nadzor sukladno svojoj zakonskoj nadležnosti, postupati na temelju zahtjeva drugih državnih tijela, uzimati uzorke sukladno naputcima Ministarstva, izrađivati izvješća i dr. prema traženjima nadređenih.

Poljoprivredni inspektori u okviru plana svojih aktivnosti i raspoloživog radnog vremena tijekom jedne kalendarske godine trebaju planirati dinamiku izvršenja 160 inspekcijskih nadzora”, kažu iz Ministarstva poljoprivrede.

Poslove poljoprivrednog inspektora trenutačno obavlja 131 inspektor, a podijeljeni su s obzirom na područje koje pokrivaju na - poljoprivredne inspektore u području poljoprivrede, poljoprivredne inspektore u području kvalitete hrane, poljoprivredne inspektore u području stočarstva, poljoprivredne inspektore za vinarstvo i jaka alkoholna pića. Svi poljoprivredni inspektori imaju visoku stručnu spremu i propisanu naobrazbu (agronomi, prehrambeni tehnolozi i dr..).

Na naš upit Ministarstvu poljoprivrede na čemu najviše pokušavaju “varati” poljoprivrednici, navode da “ukupno utvrđene nepravilnosti u prethodnom razdoblju kod fizičkih i pravnih osoba kretale su se od 8 do 10 % na godišnjoj razini.

Kontinuirana edukacija

Najviše nepravilnosti tijekom 2015. godine i tijekom ove godine bilo je u nepridržavanju odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (zakorovljenost i dr.), Zakona o održivoj uporabi pesticida (evidencije i sl.), Zakonu o hrani i Zakona o informiranju potrošača o hrani (označavanje i kvaliteta hrane )”.

Gdje se nalazi Hrvatska prema broju utvrđenih nepravilnosti u odnosu na ostale zemlje Europske unije iz Ministarstva poljoprivrede navode da “u razdoblju od 2008. do 2013. godine kroz studijske posjete zemljama članicama Europske unije, kao i kroz brojne radionice koje se vodili stručnjaci iz EU-a, poljoprivredna inspekcija stekla je potrebna znanja i praksu potrebnu za učinkovito provođenje inspekcijskih nadzora u području svoga djelokruga rada. Valja napomenuti da se i nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji poljoprivredni inspektori kontinuirano educiraju kako bi usvojili sva znanja potrebna za provedbu inspekcijskih nadzora.

Na temelju razmjene iskustava sa stručnjacima u području inspekcijskih nadzora pojedinih zemalja EU-a, možemo istaknuti da i poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijske nadzore na razini drugih inspekcija država članica EU-a”, zaključuju iz Ministarstva poljoprivrede.

Više o ovoj temi možete pročitati OVDJE.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje