Hrvatska poljoprivredna agencija

Nastavlja se akcija upisa pčelara u jedinstveni registar domaćih životinja

Agrovijesti
Pčele, med, pčelarstvo Fotografija: Pixabay
Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji sa Hrvatskim pčelarskim savezom nastavlja s akcijom besplatne registracije pčelara i pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Zakonska osnova za upis pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) je Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13 i 148/13), iz kojeg je proizašao Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015). Pravilnik je stupio na snagu 17. rujna 2015. godine. Za upravljanje Jedinstvenim registrom domaćih životinja odgovorno je Ministarstvo poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva. JRDŽ je sastavni je dio Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS).

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) u članku 3., stavak 1. točka (i) propisuje obavezu registracije pčelinjaka i pčelinje paše u JRDŽ. Upis pčelinjaka u JRDŽ provodi se zbog nadzora zdravlja pčelinjih zajednica, i uključuje mjere za otkrivanje, nadziranje, sprječavanje širenja i pojave, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti pčela.

Sukladno naputku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede i u skladu s navedenim propisima, Hrvatska poljoprivredna agencija provodi upis posjednika pčela u Registar farmi na način da posjednici koji se registriraju do 31. listopada 2017. godine ne snose troškove registracije.

Hrvatska poljoprivredna agencija na poslovima registracije pčelinjaka i uzgajivača pčela angažirala je veći dio djelatnika svih svojih područnih ureda. Prilikom obavljanja registracije pčelinjaka i uzgajivača pčela djelatnici HPA koriste standardne tiskane obrasce i odobrene procedure za određivanje položaja farmi putem mrežnih aplikacija. Ove procedure i postupci razvijeni su i koriste se od 2014. godine kao primaran način registracije farmi i uzgajivača svih vrsta domaćih životinja u uredima HPA. Obzirom na brojnost pčelara koji trebaju registrirati pčelinjake u JRDŽ, ograničene ljudske potencijale HPA i predviđene rokove, HPA će primjenjivati sve procedure, postupke i alate, bilo mrežne, bilo terenske pri određivanju primarne lokacije pčelinjaka.

Djelatnici HPA će, u nastojanju da se ove aktivnosti provedu s minimalnim opterećivanjem pčelara, nastojati kontaktirati predsjednike i povjerenike pčelarskih udruga te dogovoriti načine i mjesto upisa, kako bi se pčelarima omogućio što jednostavniji postupak.

Sve dodatne informacije u svezi registracije pčelara i pčelinjaka mogu se dobiti u Odjelu za označavanje i registraciju domaćih životinja, Odjelu za koordinaciju rada PU i Odjelu za male životinje i ekološku proizvodnju u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje