Inspekcijski nadzor

Nastavljena akcija ministarstava poljoprivrede i financija na suzbijanju sivoga tržišta mesa i stoke

Agrovijesti
Meso Fotografija: Thinkstock
Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija proveli su inspekcijski nadzor klaonica i mesa u Zagrebačkoj i Šibensko-kninskoj županiji. Oduzete su ogromne količine mesa, prasadi, janjadi i teladi.

Tijekom 17. i 24. lipnja na području Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Šibensko-kninske županije provedeni su koordinirani inspekcijski nadzori u kojima su sudjelovali djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektora veterinarske inspekcije te djelatnici Ministarstva financija, Carinske uprave, Službe za mobilne jedinice. 

Cilj je bio kontrola podrijetla i označavanja životinja u klaonicama, prijevoza životinja u cestovnome prometu, zdravstvene ispravnosti hrane životinjskoga podrijetla koja se nudi na prodaju te sprječavanje obavljanja neregistrirane djelatnosti klanja stoke i prerade mesam, a u svrhu financijske stabilnosti države i zaštite zdravlja potrošača.

Pojačane mjere nadzora provodile su se na jednoj lokaciji u Krapinsko-zagorskoj županiji, na jednoj lokaciji u Zagrebačkoj županiji te na tri lokacije na području Šibensko-kninske županije, za koje su već duže vrijeme postojale osnovane sumnje kako se na njima obavljaju radnje kojima se krše zakonski propisi koji reguliraju promet žive stoke i mesa, klanje životinja bez propisanih veterinarskih pregleda te se obavljaju neregistrirane djelatnosti klanja životinja i prerade mesa.

Nadzor je obuhvatio odobrene objekte za klanje papkara, registrirane objekte u poslovanju hranom životinjskoga podrijetla (mesnice) te jedan privatni stambeni prostor u kojemu je obavljana neregistrirana izrada mesnih pripravaka - ćevapa i pljeskavica te klanje životinja, a koji su većinom završavali u ugostiteljskim objektima većinom fizičkih osoba.

U odobrenim objektima za klanje životinja na području Zagrebačke i Šibensko-kninske županije nađeno je meso životinja bez propisane prateće dokumentacije i bez prijave klanja, subjekta u poslovanju hranom, a shodno tome i bez provedenoga propisanog veterinarskog pregleda životinja prije klanja i pregleda trupova i organa zaklanih životinja poslije klanja.

Također je u odobrenim klaonicama u stočnim depoima zatečen veći broj grla stoke bez propisane prateće dokumentacije i propisanih oznaka kojima bi se moglo utvrditi podrijetlo životinja.

U jednoj odobrenoj klaonici subjekt u poslovanju hranom je za inspekcijskoga nadzora ishodio i predočio inspekcijskom tijelu propisanu prateću dokumentaciju, a u drugoj odobrenoj klaonici subjekt u poslovanju hranom u roku dva radna dana nije mogao dokazati identitet, sljedivost i podrijetlo životinja zatečenih u stočnome depou klaonice. U dvije odobrene klaonice zatečeno je meso nepoznatoga podrijetla, bez oznake zdravstvene ispravnosti i ispravne prateće dokumentacije, čime nije bilo moguće utvrditi njegovu sljedivost. Nadzorom je utvrđeno i klanja papkara bez ikakva nadzora u odobrenim klaonicama.

Oduzeto 2279 kilograma mesa i 30 prasadi

U dvije mesnice na području Šibensko-kninske županije zatečena je znatna količina mesa i mesnih pripravaka bez dokumentacije, zdravstvenih i identifikacijskih oznaka. Radi otklanjanja neposredne opasnosti za zdravlje ljudi zatečeno meso s pripadajućim organima, kao i mesni pripravci, neškodljivo su propisno zbrinuti u kafileriji.

Protiv počinitelja prekršaja pokrenute su Zakonom propisane upravne mjere te je izdano pet optužnih prijedloga, a prostori u kojima se obavljala ilegalna djelatnost prerade mesa i klanja životinja zapečaćeni su.

Ukupno je za provođenja inspekcijskih nadzora oduzeto i neškodljivo uništeno 2279,5 kg mesa i mesnih pripravaka te 30 prasadi, 39 janjadi, 5 teladi i 1 june, ukupne težine 1872 kg.

Oduzeto je i 8 komada alata i strojeva koji su se koristili u neregistriranoj obradi mesa.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje