Hrvatske šume objavile

Natječaj za prodaju 265 tisuća tona drvne sječke i ogrjevnog drva

Agrovijesti
Drvo, trupci Fotografija: Thinkstock
Hrvatske šume raspisale su Javni poziv za prodaju strateške sirovine namijenjene isključivo za proizvodnju električne i toplinske energije u visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima

Nakon što je prije desetak dana Uprava Hrvatskih šuma objavila da 20 ugovora za prodaju drvne sječke i ogrjevnog drva zbog neispunjavanja ugovornih obaveza smatra raskinutima, 12. veljače objavljen je i Javni poziv za prodaju 265 tisuća tona ove strateške sirovine.

Na njega se mogu javiti kogeneracijska postrojenja koja mogu dokazati visoku učinkovitost svojih sustava (minimalno 60 posto). Bodovi će se dodjeljivati i prema planiranom broju novozaposlenih djelatnika po jedinici kapaciteta za koju će se koristiti ova vrijedna sirovina i indeksu razvijenosti područja, dok će prednost imati tvrtke koje su ishodovale uporabnu dozvolu, imaju rješenje o statusu povlaštenog proizvođača električne energije Hrvatske energetske regulatorne agencije, potvrdu HEP-a koja dokazuje da su tvrtke stekle pravo na trajno priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu te potvrdu da su utrošile najmanje 75 posto planiranih investicijskih troškova u gradnju postrojenja.

Novi ugovori sklopit će se s tvrtkama koje će u prijavi dokazati da njihova kogeneracijska postrojenja mogu započeti s radom najkasnije do konca 2019..

„Upravljanje nacionalnim resursom s pažnjom dobrog gospodara naša je zakonska obaveza zbog čega kod prodaje strateške sirovine moramo voditi računa kakvu će novu vrijednost ona stvoriti. Stoga se u novim ugovorima obvezujemo kontrolirati učinkovitost postrojenja i distribuciju energije prema drugim proizvođačima, vrtićima, školama ili stambenim zgradama. Drvna biomasa je strateški energent među obnovljivim izvorima i zato je naglasak ovog Javnog poziva na učinkovitoj upotrebi sirovine i energije u svim fazama energetskog lanca“ – ističe predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić.

Osim što će tvrtke morati dokazati kako će koristiti otpadnu toplinu, bodovati će se tražena količina sirovine u odnosu na instaliranu snagu električne energije. U prednosti će biti postrojenja koja će tražiti manji postotak sirovine (maksimalno do 80% kapaciteta) čime se želi aktivirati potencijal privatnih proizvođača biomase. Cijene ovog vrijednog utvrđene su temeljem podataka europskog statističkog ureda EUROSTAT, a usklađivat će se prema Indeksu cijene drvne sječke. Cijene će biti varijabilne tijekom ugovornog razdoblja, ovisno o kretanjima na tržištu.

Javni poziv otvoren je do 28. veljače, a svi detalji objavljeni su na web stranici Hrvatskih šuma nadmetanja.hrsume.hr

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje