Nepoštene trgovačke prakse

Nema indicija za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv Hrvatskih šuma

Agrovijesti
Hrvatske šume Fotografija: Luka Stanzl/PIXSELL
Tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, utvrđeno je da su Hrvatske šume d.o.o. (dalje: Hrvatske šume) i Udruženje drvno prerađivačke industrije HGK (dalje: Udruženje), dana 15. prosinca 2017. potpisali Pismo razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca (dalje: Pismo razumijevanja), koje sadrži uvjete pod kojima poduzetnici mogu kupiti određenu količinu drvne sirovine, trupaca te kriterije koje pritom moraju ispunjavati.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je povodom članka pod naslovom „Vinkovačka Spačva sumnja na kartel: Članovi udruženja omogućili su vlastitim tvrtkama 50 posto više drvne sirovine“, objavljenom u „Jutarnjem listu“ od 11. lipnja 2018., u skladu s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: ZZTN), provela prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu, kako bi utvrdila postoje li dostatne indicije za pokretanje postupka radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja.

Tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, utvrđeno je da su Hrvatske šume d.o.o. (dalje: Hrvatske šume) i Udruženje drvno prerađivačke industrije HGK (dalje: Udruženje), dana 15. prosinca 2017. potpisali Pismo razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca (dalje: Pismo razumijevanja), koje sadrži uvjete pod kojima poduzetnici mogu kupiti određenu količinu drvne sirovine, trupaca te kriterije koje pritom moraju ispunjavati.

Navedeno Pismo razumijevanja doneseno je na sjednici Vijeća Udruženja kao rezultat suradnje Hrvatskih šuma, Ministarstva poljoprivrede i Udruženja. Na temelju tog Pisma razumijevanja, Hrvatske šume su donijele Odluku o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2018. godinu (dalje: Odluka).

Propisima kojima se uređuje gospodarenje, korištenje i raspolaganje šumama i šumskim zemljištima određeno je da su šume i šumska zemljišta dobra od interesa za Republiku Hrvatsku (dalje: RH) te da imaju njezinu osobitu zaštitu. Stoga je nesporno postojanje ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) da u interesu RH upravlja šumama i šumskim zemljištima, kao i ovlaštenje Hrvatskih šuma da kao javni šumoposjednik gospodari šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH, koja ovlaštenja proizlaze iz odredbi Zakona o šumama.

Vlada RH je 27. travnja 2017. donijela Strategiju razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH 2017. – 2020. (dalje: Strategija), čiji je glavni cilj međusobnim odnosom šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja kroz ruralni razvoj, osigurati ekonomsku, socijalnu i prostornu koheziju RH te na taj način stvoriti pretpostavke za gospodarski rast, razvoj, investicije i zapošljavanje te ostanak stanovništva u ruralnim područjima.

Odluka koju su donijele Hrvatske šume nedvojbeno predstavlja realizaciju Strategije na način da se uspostavom optimalnog sustava opskrbe drvnom sirovinom, proizvođačima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, osiguraju pretpostavke za postizanje najsvrhovitije uporabe drvne sirovine u vlasništvu RH te da se potakne razvoj proizvodnje finalnih proizvoda, sve u funkciji gospodarskog rasta i konkurentnosti.

U Strategiji je također navedeno da postojeći sustav opskrbe drvnom sirovinom treba izmijeniti u dijalogu s proizvođačima, na način da ministarstvo nadležno za preradu drva i proizvodnju namještaja treba biti 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje