Konstruktivni prijedlozi

Neretvanska mladež predlaže dopune programa IAKS mjera

Agrovijesti
Dolina Neretve Fotografija: Morana Begač
Udruga proizvođača povrća i agruma Neretvanska mladež smatra da bi se uvrštanjem njihovih prijedloga u IAKS mjere zaokružilo ekološko gospodarenje u trajnim nasadima

Udruga proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež predložili su dvije za dopune u programu IAKS mjera za 2022. I dalje. 

Prvi je prijedlog mogućnost kombiniranja tri aktivnosti kroz IAKS mjere. U dolini Neretve i šire,  proizvođači se obično odlučuju na kombinacije mjera 10.1.12 KFK i 10.1.15. PEG ili  10.1.12. KFK i 10.1.16. MUK. Predlažu da se uz navedene aktivnosti, u buduće omogući kombiniranje i treće aktivnosti, a to je 10.1.14. POMP uz prvotno navedene dvije.  

"Na ovaj način bi se zaokružilo ekološko gospodarenje u trajnim nasadima, od  primjene ekoloških gnojiva, smanjenja upotrebe pesticida i održavanja međurednog  prostora 'življim' i zelenijim", smatraju u Udruzi. 

Drugi je prijedlog pak uvođenje nove aktivnosti u IAKS mjere, a to je 'održavanje pokosa-brna'.  Naime, u doline Neretve plodna poljoprivredna tla su nastala melioracijskim zahvatima, odnosno isušivanjem močvare na način da se organski materijal i pijesak iz  vode vadio na uzvisine od oko 2 metra, objašnjavaju. Tako su se dobivale parcele za  poljoprivrednu proizvodnju, a oko njih su ostajali kanali s vodom tzv. jendeci. 

"Da bi se novonastalo tlo učinilo kompaktnim i da ne bi došlo do urušavanja i  odvaljivanja brna – pokosa, takva područja je nužno održavati isključivo košnjom.  Međutim, takvi zahvati podrazumijevaju izuzetan napor te iziskuju puno fizičkoga  rada. Vrlo bitno je napomenuti da upravo brna predstavljaju vrlo pogodna područja  za razvoj bogate flore i faune. Od krova-šaša, botura pa i lopoča, do iznimne faune  vrlo bogate raznolikosti", ističe Neretvanska mladež. 

Posljednjih godina, zbog nedostatka radne snage, starije populacije proizvođača, ali i  teškog fizičkog rada, održavanje ovakvih predjela je prepušteno herbicidima, objašnjava Udruga u priopćenju. Kao  rezultat toga vidljiv je pad populacije žaba, što smatramo jednom od posljedica  iznimnog povećanja populacije puževa, posebno puža golaća, koji prave velike štete  na poljoprivrednim kulturama, posebno na mandarinama u vrijeme zriobe. Primjetan  je i rast populacije komaraca, kao glavne hrane žabama. Na područjima gdje se brna  održavaju herbicidima, ne postoji niti jedna žaba. Idealni prostori za njen razvoj su  zelena i održavana brna. 

"Kako bi se sačuvala bioraznolikost i sačuvali ovakvi prirodni resursi, izvori iznimnog  bogatstva flore i faune, predlažemo da se aktivnosti 'održavanja pokosa-brna', po  uzoru na mjeru 10.1.10. 'održavanje suhozida' i mjeru 10.1.11. 'održavanje živica',  uvrste u programe ruralnog razvoja kroz IAKS mjeru 10.1. te da se uz jedinstveni  zahtjev za izravnu potporu podnosi i zahtjev za traženu mjeru", zaključuje Neretvanska mladež.