treće zemlje zabrinute

Nove odredbe EU o upotrebi antibiotika u veterini

Agrovijesti
Laboratorij Fotografija: Pixabay
Zemlje koje nisu članice EU, a izvoze životinje i proizvode životinjskog podrijetla u EU morat će poštivati nove propise o veterinarskim lijekovima odnosno o upotrebi antibiotika, navela je Europska komisija.

Zemlje koje nisu članice EU, a izvoze životinje i proizvode životinjskog podrijetla u EU morat će poštivati nove propise o veterinarskim lijekovima odnosno o upotrebi antibiotika, navela je Europska komisija.

Treće zemlje upozoravaju kako bi to moglo biti u suprotnosti sa pravilima Svjetske trgovačke organizacije (WTO) i da ima ozbiljne posljedice za svjetsku trgovinu.

U lipnju su bugarsko predsjedavanje EU i Europski parlament postigli sporazum o propisima o veterinarskim lijekovima. Ključna stvar u novim propisima je borba protiv antimikrobne otpornosti (AMR) uvođenjem strogih ograničenja za davanje antibiotika životinjama.

Kada je riječ o trećim zemljama koje izvoze životinje ili proizvode životinskog podrijetla u EU, u dokumentu o kome je postignut sporazum navodi se da će i oni morati ispunjavati odredbe o upotrebi antibiotika.

Glasnogovornik Europske komisije rekao je za EURACTIV.com da te odredbe u procesu uvoza ne znače nužno da zemlje koje nisu članice EU moraju imati iste propise kao EU.

"Te uvozne odredbe primjenjuju se samo za životinje i proizvode životinjskog podrijetla koji su namjenjeni izvozu u EU. Treće zemlje mogu odlučiti o modalitetima kako da osiguraju da izvozni proizvodi zadovolje te zahtjeve", rekao je dužnosnik EK.

Briselski portal saznaje da su se neke treće zemlje obratile Komisiji pismom i izrazile zabrinutost zbog AMR zahtjeva za uvoz iz trećih zemalja.

Te zemlje navele su da bi nove odredbe mogle imati negativne posljedice za globalnu trgovinu životinjama ili proizvodima životinjskog podrijetla jer će onemogućiti izvoz u EU proizvođačima koji ne poštuju određene europske zabrane i smjernice o uporabi veterinarskih lijekova.

Takođe tvrde da se na taj način krše obveze EU u okviru Sporazuma o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera WTO. 

Dužnosnici EU kažu da će detalji primjene odredbi koje se odnose na životinje i proizvode životinjskog podrijetla iz uvoza biti regulirani delegiranim aktima i da će Komisija "osigurati da (pravila) budu kompatibilna sa međunarodnim sporazumima, uključujući obveze u WTO".

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje