IZRAVNA PLAĆANJA – NOVOST U KAMPANJI 2017!

Obavezno razdoblje držanja životinja je 100 dana

Agrovijesti
Krave, stoka Fotografija: Pixabay
Ministarstvo poljoprivrede obavještava poljoprivrednike kako je obavezno minimalno razdoblje držanja grla koja su na jedinstvenom zahtjevu prijavljena za proizvodno-vezanu potporu u 2017. godini iznosi 100 dana: počinje 10. lipnja i završava 17. rujna 2017.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava poljoprivrednike kako je obavezno minimalno razdoblje držanja grla koja su na jedinstvenom zahtjevu prijavljena za proizvodno-vezanu potporu u 2017. godini iznosi 100 dana: počinje 10. lipnja i završava 17. rujna 2017.

Samo ona grla (mliječne krave, krave dojilje i ovce i koze) koja su prijavljena na jedinstvenom zahtjevu 2017, registrirana u JRDŽ-u i svim propisanim upisnicima, pravilno označena u skladu s veterinarskim propisima te držana na gospodarstvu barem do 17. rujna moći će ostvariti proizvodno-vezanu potporu u 2017. godini.

Grla koja iz bilo kojih razloga napuste gospodarstvo prije 17. rujna 2017. godine (a da se pri tom ne izvrši nadomještanje ili prijava više sile zbog bolesti ili uginuća Agenciji za plaćanja)  neće biti prihvatljiva za potporu, te se za njih neće moći isplatiti ova vrsta potpore.

Pravilnikom  o izmjenama i dopuni  Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine 45/2017. od 10.5.2017.) utvrđuje se obavezno razdoblje držanja od 100 dana, bez mogućnosti da grla držana na gospodarstvu kraće od tog minimalnog roka ostvare umanjeni iznos potpore (članak 36, čl. 38. i čl. 39 Pravilnika).

Podsjetnik: novost od kampanje 2017:

3 iznosa potpore za PVP za krave u proizvodnji mlijeka

Od kampanje izravnih plaćanja 2017. primjenjuju se tri različita jedinična iznosa potpore za krave u proizvodnji mlijeka za tri razreda veličine stada: do 50 grla; 51-200 grla i više od 200 grla, kako bi se dio sredstava preusmjerio korisnicima najosjetljivijim na dugogodišnje nepovoljne trendove u sektoru, tj. malim i srednjim proizvođačima mlijeka.

jedinični iznos za prvi razred (za prvih 50 krava) bit će najviši;

jedinični iznos za krave od 51. do 200. iznosit će 83% najvišeg (prvog) iznosa;

jedinični iznos za krave od 201. nadalje iznosit će 68% najvišeg (prvog) iznosa

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje