NEPOTPUNE PRIJAVE

Obavijest prijaviteljima za Nacionalni program pomoći sektoru vina

Agrovijesti
Fotografija:
U mjeri Ulaganja u vinarije i marketing vina može se započeti s aktivnostima odmah po prijavi na Natječaj te korisnik ne mora čekati Odluku o odobrenju projekta za početak aktivnosti, a izuzetak su jedino projekti gdje je jedna od aktivnosti rekonstrukcija objekta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kod obrade prijava na natječaje iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina učestalo se susreće s nepotpunim prijavama za koje je potrebno tražiti dopune, što značajno otežava obradu te usporava i produžuje cijeli proces, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Gotovo za 100% prijavljenih projekata od prijavitelja se traži dopuna, obrazloženje ili ispravak. Navedeno je bilo i razlog što se izmjenama Programa uvela obvezna dokumentacija uz svaku prijavu.
 
Potrebno je naglasiti kako se u mjeri Ulaganja u vinarije i marketing vina može započeti s aktivnostima odmah po prijavi na Natječaj te korisnik ne mora čekati Odluku o odobrenju projekta za početak aktivnosti. Izuzetak su jedino projekti gdje je jedna od aktivnosti rekonstrukcija objekta te u tom slučaju aktivnosti mogu započeti nakon utvrđivanja činjeničnog stanja odlaskom na teren i izdavanja nalaza kontrole na terenu, za što također nije potrebno čekati Odluku o odobrenju projekta od strane Agencije za plaćanja. U mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda svi podnositelji koji su zaprimili pozitivno mišljenje kontrole na terenu mogu započeti s aktivnostima iz projekta, prije izdavanja same Odluke o odobrenju projekta.
 
Što se zahtjeva za isplatu tiče, gotovo sve zahtjeve za isplatu potrebno je naknadno dopuniti, obrazložiti ili ispraviti. Osim prethodno navedenih izmjena, kako bi ubrzali proces i omogućili korisnicima bržu realizaciju projekata, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja izmijenili su i unaprijedili propise i procese, pa je omogućena isplata po završenoj aktivnosti u obje mjere i uvedena je najava natječaja, kako bi korisnici imali dovoljno vremena za što kvalitetniju pripremu dokumentacije.
 
Cilj poduzetih aktivnosti je unaprijediti kvalitetu zaprimljenih zahtjeva, smanjiti broj dopuna te ubrzati obradu i isplatu sredstava.