Projekt HAPIH-a

Objavljeni rezultati natjecanja u kvaliteti kukuruzne silaže

Agrovijesti
Fotografija:
Ukupno je 17 proizvođača za kvalitetu svoje kukuruzne silaže nagrađeno zlatnom, srebrnom, odnosno brončanom plaketom, a dolaze iz osam županija

Četvrtu godinu za redom, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), prije toga Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), provela je projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže u RH. Projekt je proveden u suradnji s jedinicama regionalne samouprave - županijama, a uključuje kontrolu kvalitete kukuruzne silaže s najboljih gospodarstava u proizvodnji mlijeka na području županija koje se na poziv HAPIH-a uključuju u projekt. Prezentacija rezultata IV. natjecanja u kvaliteti kukuruzne silaže u RH te nagrađivanje najboljih proizvođača silaže održano je 18. lipnja 2021. na Visokom gospodarskom učilištu Križevci.

U ime Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu prezentaciji su nazočili ravnateljica dr. sc. Darja Sokolić te zamjenik ravnateljice izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić. Uz nagrađene proizvođače, u ime županija, partnera u projektu, prezentaciji rezultata nazočili su predstavnici Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Zagrebačke županije. Prezentaciji su isto tako nazočili i dekanica Visokog gospodarskog učilišta Križevci, dr. sc. Marijana Ivanek Martinčić, profesori s Visokog gospodarskog učilišta Križevci te drugi gosti. Način provedbe, svrhu i ciljeve projekta te rezultate prezentirali su Ivica Vranić, voditelj Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda HAPIH-a, profesor dr. sc. Matija Domačinović s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i dr. sc. Dragan Solić, načelnik Sektora za uzgoj, testiranje i genetsko vrednovanje u Centru za stočarstvo HAPIH-a.

Projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže u RH ima za cilj podići razinu svijesti proizvođača mlijeka o potrebi kontrole kvalitete stočne hrane, u ovom slučaju kukuruzne silaže kao osnovnog krmiva u obroku mliječnih krava na većini gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka. Naime, pravilno organizirana hranidba, temeljena na uravnoteženom obroku, jedan je od osnovnih preduvjeta za osiguranje dobrog zdravlja i maksimalne proizvodnje domaćih životinja. Kako bi se obrok uskladio s potrebama životinja potrebno je poznavati proizvodne potrebe životinja te sastav i kvalitetu krmiva kojima se te životinje hrane.

Svjesni da naši proizvođači bez podrške institucija i struke ne mogu postići isplativost proizvodnje i konkurentnost nastojimo im i kroz projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže pružiti snažnu stručnu podršku u tom smislu. Nakon provedenih laboratorijskih ispitivanja uzoraka kukuruzne silaže svaki je proizvođač dobio opširno ispitno izvješće koje može sam ili uz pomoć stručnih službi koristiti kao temelj za pripremu uravnoteženog obroka za svoje životinje ili za uklanjanje eventualnih nedostataka u pripremi krme.

Kroz četiri godine provedbe projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže, prepoznat je kao kvalitetan i uspješan i od strane jedinica regionalne samouprave i od strane samih proizvođača tako da iz godine u godinu raste i njihov interes za sudjelovanjem. U 2020. godini u projektu je sudjelovalo 12 županija te grad Zagreb. Na ovaj je način u projekt bilo uključeno 269 gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, a kojima je županija pokrila troškove laboratorijskog ispitivanja kvalitete silaže. Pregled županija koje su sudjelovale u IV. natjecanju u kvaliteti kukuruzne silaže prikazan je u tablici 1.

Tablica 1. Pregled županija koje su sudjelovale u IV. natjecanju u kvaliteti kukuruzne silaže u RH

Br. Županija Broj uzoraka
1. Bjelovarsko-bilogorska 25
2. Koprivničko-križevačka 25
3. Zagrebačka 25
4. Osječko-baranjska 25
5. Vukovarsko-srijemska 25
6. Istarska 10
7. Varaždinska 25
8. Brodsko-posavska 25
9. Međimurska 25
10. Krapinsko-zagorska 25
11. Virovitičko-podravska 10
12. Požeško-slavonska 20
13. Grad Zagreb 4
  Ukupno 269

Za provedbu projekta unutar HAPIH-a zadužen je bio Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda u čijem su laboratoriju za kontrolu kvalitete stočne hrane provedena i laboratorijska ispitivanja svih prikupljenih uzoraka kukuruzne silaže. Značajan doprinos projektu dali su i djelatnici HAPIH – ovog Centra za stočarstvo, prije svega kroz tehničku pomoć prilikom uzorkovanja na terenu.

Nakon provedenih laboratorijskih ispitivanja, prof. dr. sc. Matija Domačinović izvršio je bodovanje i rangiranje kukuruznih silaža. Opća je ocjena da je kvaliteta kukuruznih silaža bolja nego prijašnjih godina. Ukupno je 17 proizvođača za kvalitetu svoje kukuruzne silaže nagrađeno zlatnom, srebrnom, odnosno brončanom plaketom. Radi se o proizvođačima čije su silaže prikupile više od 90 bodova. Treba naglasiti da nagrađeni proizvođači dolaze iz osam različitih županija, od Slavonije, preko Varaždina i Međimurja do Istre. Pregled nagrađenih proizvođača kukuruzne silaže prikazan je u tablici 2.

Tablica 2. Pregled nagrađenih proizvođača kukuruzne silaže

Proizvođač Županija Broj bodova Odličje
Mario Živković Osiječko-baranjska 96 Zlato
Mijo Pranjić Vukovarsko-srijemska 95 Zlato
Ružica Knežević Brodsko-posavska 94 Srebro
OPG Ivica Tadić Brodsko-posavska 94 Srebro
Obrt za poljoprivrednu proizvodnju “TONCIN” Istarska 93 Srebro
Poljoprivredno gospodarstvo DARKO POPOVIĆ Varaždinska 93 Srebro
Milica Blanuša Vukovarsko-srijemska 93 Srebro
Ivan Kojadin Virovitičko-podravska 92 Bronca
Antun Dorić Brodsko-posavska 92 Bronca
Krešo Zadravec Međimurska 92 Bronca
Ivo Cvitković Brodsko-posavska 92 Bronca
Matija Vidaković Brodsko-posavska 92 Bronca
OPG Kokić Osiječko-baranjska 91 Bronca
Obiteljsko gospodarstvo PETEANI Istarska 91 Bronca
SATNICA MILK d.o.o. Osiječko-baranjska 91 Bronca
Čedo Veselinović Vukovarsko-srijemska 91 Bronca
Ivana Frljak Zagrebačka 91 Bronca

Iz godine u godinu, sa svakim novim natjecanjem, nastojimo podići razinu kvalitete provedbe projekta, od samog uzorkovanja na terenu do ispitivanja uzoraka u laboratoriju. U 2020. godini napravljen je osobito značajan iskorak nabavom nove analitičke opreme i uspostavom suradnje s Eurofins Agro Testing bv sustavom laboratorija iz Nizozemske. Na ovaj način u Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda u mogućnosti smo analizirati uzorke stočne hrane na puno veći broj parametara kvalitete te isporučiti opsežnija ispitna izvješća proizvođačima i u formi u kojoj se podaci o kvaliteti kukuruzne silaže mogu uvesti u programe za optimiranje obroka.

Kao i na većinu aktivnosti u proteklom periodu, pandemija korona virusa utjecala je i na vrijeme i dinamiku provedbe IV. natjecanja u kvaliteti kukuruzne silaže u RH. Unatoč tome zabilježili smo rast broja županija koje su se uključile u projekt, a samim time obuhvaćen je i veći broj gospodarstava koja su sudjelovala u projektu. S obzirom na dobru prihvaćenost projekta od strane županija kao partnera, proizvođača, ali i struke očekujemo daljnji rast broja sudionika i još kvalitetnije rezultate u okviru V. natjecanja u kvaliteti kukuruzne silaže u RH koje slijedi krajem godine.