raspisan Program mikro i malih zajmova

Od 1. rujna kreću najpovoljniji krediti za poljoprivrednike

Agrovijesti
Novac Fotografija: Thinkstock
Za financijske instrumente iz Programa ruralnog razvoja RH osigurali smo više od pola milijarde kuna.

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente - Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj - u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima

8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

„Ovim programom našim poljoprivrednicima osiguravamo najpovoljnije kredite za njihove investicije, po znatno povoljnijim uvjetima od onih koji bankarski sektor trenutačno nudi u Hrvatskoj. Za financijske instrumente iz Programa ruralnog razvoja RH osigurali smo više od pola milijarde kuna. Proizvođačima mlijeka omogućili smo nevjerojatno nisku kamatu od svega 0,1%. Vjerujem da će ovo biti dodatan vjetar u leđa svima onima koji žive od poljoprivrede, prerađivačke djelatnosti ali i šumarstva.“ – izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Ciljana skupina

Mikro, mali subjekti gospodarstva

Namjena zajmova

Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma

Iznos u EUR

1.000 - 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)

Naknada za obradu zahtjeva

Ne naplaćuje se krajnjim primateljima

Druge naknade i uvjeti

Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja

Kamatna stopa

0,5% i 1,0% - ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za mljekarski sektor

Rok korištenja

6 mjeseci

Poček

Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok i način otplate

Do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate

Instrument osiguranja

Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Državna potpora

De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Ciljana skupina

Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva

Namjena zajmova

Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma

Iznos u EUR

25.001 – 50.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)

Naknada za obradu zahtjeva

Ne naplaćuje se krajnjim primateljima

Druge naknade i uvjeti

Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća

Kamatna stopa

0,5% i 1,0% - ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za mljekarski sektor

Rok korištenja

6 mjeseci

Poček

Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok i način otplate

Do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate

Instrument osiguranja

Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Državna potpora

De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmovi za ruralni razvoj, a prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine. Programi su otvoreni do 31.12.2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja.

Obrazac zahtjeva za zajam, upute za postupak prijave i popis potrebne dokumentacije preuzmite na stranicama HAMAG-BICRO-a:

Mikro zajam za ruralni razvoj

Mali zajam za ruralni razvoj

Pitanja o uvjetima korištenja zajmova i o postupku prijave možete uputiti na zajmovi.ruralni@hamagbicro.hr, a sve novosti oko financijskih instrumenata pratite na ruralnirazvoj.hr. Općenita pitanja o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja uputite na: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj: FI.PRR@mps.hr.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje