Sigurnost hrane

Od 100 uzoraka meda na tržištu u BiH 53 neodgovarajuće kvalitete

Agrovijesti
Med Fotografija: Thinkstock
Agencija za sigurnost hrane analizom kvalitete meda na tržištu BiH utvrdila je da od 100 uzoraka više od polovice, odnosno 53 nisu odgovarajuće kvalitete.

Agencija za sigurnost hrane analizom kvalitete meda na tržištu BiH utvrdila je da od 100 uzoraka više od polovice, odnosno 53 nisu odgovarajuće kvalitete.

Od 100 analiziranih uzoraka, uzetih u posljednja tri mjeseca prošle godine, po 45 je sa području Federacije BiH i Republike Srpske, a 10 sa područja Brčko distrikta.

"Promatrano prema podrijetlu uzoraka, od 63 uzorka domaćeg meda neodgovarajućih je bilo 36 uzoraka, a od 37 uzoraka iz uvoza neodgovarajućih je bilo 17", objavlvjeno je iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Analizom je bilo obuhvaćeno 14 vrsta meda, a najčešće nepravilnosti utvrđene su za miješani med, med s komadima saća i med s dodacima.

Akreditiranim  laboratorijskim metodama provedena su ispitivanja meda kojima je obuhvaćeno određivanje hidroksimetilfurfurola-HMF, aktivnosti dijastaze, reducirani šećera, saharoze, vode u medu, materija nerastvorivih u vodi, pepela, kiselosti i električne provodljivosti u medu.

Razlozi nesukladnosti bili su povećan sadržaj HMF-a, aktivnosti dijastaze, smanjen sadržaj reduciranih šećera, električna provodljivost, sadržaj saharoze, sadržaj mineralnih materija i sadržaj materija nerastvorivih u vodi.

"Nadležni inspekcijski organi raspolažu svim rezultatima fizičko-kemijskih analiza meda dobijenim putem monitoringa kvaliteta meda na tržištu BiH za 2017. godinu, što omogućava poduzimanje odgovarajućih mjera s ciljem zaštite interesa potrošača u BiH", istakli su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Agencija na temelju detaljne analize rezultata utvrđenih ovim monitoringom provodi dodatne konsultacije s nadležnim organima i ekspertima iz ovog sektora kako bi se utvrdilo da li su rezultati ovog monitoringa posljedica patvorenja i/ili nepravilnog postupanja subjekata u poslovanju s hranom, te kako bi se ove nepravilnosti u predstojećem razdoblju znatno smanjile.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje