Usavršavanje i rezultati rada

Održan Godišnji seminar Savjetodavne službe

Agrovijesti
Održan Godišnji seminar Savjetodavne službe Fotografija: Savjetodavna služba
U hotelu Antunović u Zagrebu 05. svibnja 2016. organiziran je Godišnji seminar Savjetodavne službe 2016. Ovom skupu prisustvovali su gotovo svi zaposlenici Savjetodavne službe

Osim zaposlenika skupu su prisustvovali i mnogobrojni gosti zamjenik ministra poljoprivrede Tugomir Majdak, dekan Agronomskog fakulteta prof. Zoran Grgić, ravnateljica Hrvatske poljoprivredne agencije Marija Vukobratović, predstojnica Zavoda za zaštitu bilja HCPHS Andrijana Novak te predstavnici ostalih strukovnih, znanstvenih i savjetodavnih institucija iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Glavna svrha organizacije Godišnjeg seminara Savjetodavne službe bila je usavršavanje savjetnika u okviru Podmjere 2.3 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., (PRR) Nastavak je to dobre prakse organizacije prethodnih sličnih skupova s kojih su dolazile pozitivne povratne informacije od mnogih kolega i kolegica. Stav je većine kolega i kolegica da godišnji susret svih zaposlenika omogućava široku razmjenu praktičnih iskustava koja savjetnici tokom godine „sakupe“ na terenu. Ova razmjena iskustava značajno doprinosi rastu kvalitete i učinkovitosti savjetodavnog rada.

Program ovogodišnjeg Seminara uz predstavljanje Izvješća o radu za prethodnu, te plana rada za tekuću godinu, sadržavao je teme koje su aktualne za sve savjetnice i savjetnike kao što je EIP - Evropsko inovacijsko partnerstvo, Natura 2000, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora u poljoprivredi te provedba „Savjetničkih paketa“. U popodnevnom dijelu održan je trening komunikacijskih vještina.

Implementacija PRR zadaci naše Službe, posebice u provedbi M1, M2, M16 i ostalih Mjera Programa, jedan je od najvećih izazova za rad Službe u novijoj povijesti. U skladu s time oblikovane su i same radionice.

Očekivani ishod Godišnjeg seminara je da savjetnice i savjetnici imaju aktualne informacije o potencijalu koji Služba ima uključivanjem u osnivanje i rad EIP partnerstva, odnosno uspješnu provedbu mjere 16 - „Suradnja“ PRR, implementaciju programa „Natura 2000“ te korištenje obnovljivih izvora energije. Sve navedene teme dodaju novi potencijal za smanjenje troškova i rast konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje pa su savjetnice i savjetnici potaknuti da sudjeluju u provedbi projekata s tim sadržajima kako bi povećali svoje kompetencije.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje