Ruralni razvoj

Održana 7. sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Agrovijesti
Odbor za praćenje ruralnog razvoja Fotografija: Ministarstvo poljoprivrede
U okviru samog programa sjednice, članovi Odbora su sudjelovali u obilasku dva uspješna projekta/korisnika mjere 4 iz Vukovarsko-srijemske županije i to projekta tvrtke Ruris d.o.o. iz Bošnjaka te tvrtke Landia d.o.o., Tordinci.

U Vukovaru, 18. lipnja 2018. godine, održana je sedma sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Odbor za praćenje kontinuirano brine o učinkovitosti Programa i uspješnosti njegove provedbe te prati napredak u ostvarenju ciljeva. Na sjednici su prisustvovali predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri, predstavnici akademske zajednice te organizacije civilnog društva. Sjednicom je predsjedao pomoćnik ministra g. Krešimir Ivančić, a prisustvovali su i predstavnici Europske komisije g. Michael Pielke te g. Zbigniew Fafara.

Na sjednici je predstavljeno i jednoglasno usvojeno Godišnje izvješće o provedbi za 2018. godinu te su članovi Odbora dobili informacije o dosadašnjem statusu provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u 2019. godini. Do sada je ugovoreno 67% raspoloživih sredstva te je isplaćeno 39%. Kroz natječaje je raspisano 90% alociranih sredstava.

Članovima su ujedno prezentirani rezultati provedenog vrednovanja učinka mjera Programa te je predstavnik Europske komisije, g. Michael Pielke, prezentirao nacrt okvira buduće Zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju nakon 2020. godine.

U okviru samog programa sjednice, članovi Odbora su sudjelovali u obilasku dva uspješna projekta/korisnika mjere 4 iz Vukovarsko-srijemske županije i to projekta tvrtke Ruris d.o.o. iz Bošnjaka te tvrtke Landia d.o.o., Tordinci.

Ukupni iznos javne potpore dodijeljene projektu tvrtke Ruris d.o.o. (čija provedba je u tijeku) iznosi 7.559.300 kuna dok je ukupna vrijednost projekta 17.135.000 kuna. Ulaganje koje je predmet potpore iz EPFRR-a odnosi se na građenje i opremanje staklenika za uzgoj rajčica (površina zatvorenog područja za nasad 9.615 m2, a površina prostora za pomoćni radni prostor 433 m2) u Bošnjacima i nabavu gospodarskog vozila. Ovim projektom tvrtka će svoje proizvodne pogone povezati u jednu cjelinu, povećati ukupnu godišnju proizvodnju za više od 300% te unaprijediti radne procese.

Projekti tvrtke Landia d.o.o. Tordinci podržani su u okviru mjere 4, tipova operacija 4.1.2 za ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva) za vlastite potrebe od minimalno 70% te 4.1.3 za korištenje obnovljivih izvora energije. Ukupni iznos javne potpore dodijeljene projektima (jedan završen, jedan u tijeku) iznosi 6.007.262 kuna dok je ukupna vrijednost 6.959.180 kuna.

Investicija koja je predmet potpore iz EPFRR-a značajno će unaprijediti kapacitete tvrtke za zbrinjavanje krutog i tekućeg digestata s bioplinskog postrojenje tvrtke, odnosno posljedično sa stočarstva tvrtke.

Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja u svom radu i dalje nastavlja pratiti uspješnost provedbe mjera Programa te zajedno sa članovima daje doprinos u ostvarenju hvalevrijednih projekata poput projekata tvrtke Ruris d.o.o. i tvrtke Landia d.o.o.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje