LAG-OVI

Za vikend održane stručne radionice za lokalne akcijske grupe iz cijele Hrvatske

Agrovijesti
LAG-ovi u Opatiji Fotografija: PGŽ
Edukacija je bila usmjerena na osposobljavanje stručnog kadra u LAG-ovima za podnošenje, zaprimanje i administratvinu kontrolu prijava, te na osposobljavanje upravljačkih tijela LAG-ova o načinu ocjenjivanja, rangiranja i odobravanja projekata lokalnih dionika.

U Opatiji se od 23.-25. studenog 2017. g održala nacionalna stručna radionica za lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) iz cijele Hrvatske, koju organiziraju LEADER mreža Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), te kao lokalni suorganizator LAG Terra liburna. LAG-ovi u Hrvatskoj su akreditirani za decentraliziranu provedbu Programa ruralnog razvoja i raspolažu sredstvima koja će putem natječaja dodjeljivati korisnicima na svojim područjima iz svoje odobrene Lokalne razvojne strategije.

Navedena stručna radionica '"Priprema za implementaciju metodologije provedbe LEADER-CLLD podmjera 19.2. i 19.3. u okviru provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.", posljednja je u nizu održanih radionica prije početka provedbe lokalnih strategija razvoja LAG-ova, a na istoj su detaljno raspravljene procedure za raspisivanje natječaja LAG-ova i evaluaciju pristiglih projekata, objavljeno je na županijskim stranicama

Na ovoj radionici LEADER mreže Hrvatske, definirane su smjernice za pripremu partnerstva i tijela LAG-a za provedbu Lokalne razvojne strategije i LAG natječaja. Pritom su svi sudionici i educirani o detaljnim pravcima djelovanja pri samoj pripremi natječaja, kao i smjernicama koje su važne za provedbu natječaja LAG-ova. Također, sudionici radionice upućeni su i osposobljeni za kontrolu i ocjenjivanje projekata prijavljenih na natječaj, te za donošenje završnih odluka. Radi nepristranosti, predstavnici LAG-ova su podučeni načinima spriječavanja sukoba interesa do kojih može doći prilikom prijave natječaja i evaluacije. 

Edukacija je bila usmjerena na osposobljavanje stručnog kadra u LAG-ovima za podnošenje, zaprimanje i administratvinu kontrolu prijava, te na osposobljavanje upravljačkih tijela LAG-ova o načinu ocjenjivanja, rangiranja i odobravanja projekata lokalnih dionika.

LAG-ovima predstoji još jedna obaveza – potpisivanje Sporazuma o suradnji s APPRRR-om, kojim se na njih prenose obveze povezane s obradom projektnih zahtjeva, ali i obveze kontrole krajnjih korisnika. Po ispunjavanju ovog zadnjeg, LAG-ovima će biti omogućena priprema i otvaranje natječaja, ali i animacijsko-motivacijske i edukacijske aktivnosti za pripremu potencijalnih korisnika na terenu. Prihvatljivi korisnici za prijavu na natječaje biti će poljoprivredna gospodarstva, udruge, zadruge, jedinice lokalne samouprave i drugi zaineresirani za provedbu svojih razvojnih projekata kojima mogu zadovoljiti potrebe ruralnih zajednica.

Preko 120 sudionika dobilo je na taj način zadnje upute za provedbu LEADER pristupa po metodologiji za "lokalni razvoj vođen zajednicom" (CLLD), dok će pristunima iz cijele Hrvatske LAG Terra liburna imati priliku pokazati razvojni potencijal svoga područja tijekom posljednjeg dana radionice u subotu, na organiziranom terenskom obilasku.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje