BROJ LOVACA ISTI

Odstrel jelena veći za 33,1 posto, odstrel divljih svinja za 34,2 posto

Agrovijesti
Fotografija:
U 2019. godini je u odnosu na godinu ranije odstrel jelena bio veći za 33,1 posto, a odstrel divljih svinja za 34,2 posto. Osim močvarica, čiji odstrel je povećan za 20 posto, odstrel ostale pernate divljači smanjen je za čak 70,6 posto

Ukupan broj lovaca u 2019. godini u Republici Hrvatskoj iznosio je 62,388 i u odnosu na 2018. ostao na približno istoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Broj članova veći je za 0,9%, dok je broj pripravnika, odnosno budućih lovaca manji za 26,9% u usporedbi s 2018. godinom.

U 2019. je odstrel jelena bio veći za 33,1%, s odstrijeljenih gotovo 5,235 grla, dok je kod divljih svinja odstrijeljeno 39,713 grla, što je povećanje od 34,2% u usporedbi s 2018. Odstrijeljeno je 25 tisuća zečeva, za tisuću više nego godinu ranije te 58 tisuća fazana, što je za dvije tisuće više nego 2018. godine. Odstrel močvarica povećan je za 20,0%, odnosno za oko 10 tisuća grla u odnosu na prethodnu godinu. 

Odstrel ostale pernate divljači u 2019. u odnosu na 2018. znatno je smanjen, i to za 70,6%, odnosno za oko 160 tisuća grla.