OBJAVLJEN NATJEČAJ

Općina Tompojevci daje u zakup državno poljoprivredno zemljište

Agrovijesti
Fotografija:
Objavljen je javni natječaj za za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci

Općinsko vijeće Općine Tompojevci 3. kolovoza 2020. godine objavilo je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci.

Gospodarstvo Općine Tompojevci je tradicionalno i izrazito poljoprivredno područje, koje je gospodarski orijentirano na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Prema podacima objavljenim na internetskim stranicama Općine, društveno poljoprivredno zemljište prostire se na 4,415 hektara i čini 54% ukupnih poljoprivrednih površina na prostoru Općine.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 30 ha, a zakupnina se plaća godišnje. 

Pisane ponude šalju se poštom na adresu: Općina Tompojevci, A.G. Matoša 9, Tompojevci, 32238 Čakovci u roku od 30 dana od dana objave natječaja. Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tompojevci izvršit će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Sve detalje natječaja možete pronaći ovdje