PRIJEDLOG ZAKONA

Opuzen se založio za zaštitu zakupaca poljoprivrednih zemljišta

Agrovijesti
Berba mandarina u Opuzenu - Agrofructus Fotografija: Agrofructus
Kao Grad predložii su da se poveća broj bodova s 20 na 30 kako bi se zaštitili dosadašnji posjednici poljoprivrednih zemljišta
Završeno je eSavjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 
-Kao grad smo predložili izmjenu prijedloga dijela novog članka br. 20. st.1. ovog Zakona (stari članak 36. st.1. ) pod a) da se poveća broj bodova s 20 na 30 kako bi se zaštitili dosadašnji posjednici koji su u u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora o zakupu sklopljenog po ranijem provedenom natječaju za koji je podnio zahtjev za produljenje u roku od najviše 30 dana od isteka ugovora ili u mirnom posjedu zemljišta na temelju ugovora o privremenom korištenju koji su sklopljeni nakon isteklih ugovora sklopljenih po ranije provedenim javnim natječajima, pod uvjetom da je izvršavao sve obveze po isteklom ugovoru i gospodarskom programu- upoznao je gradonačelnik Opuzena, Ivan Mataga.
 
Dao je i dodatno obrazloženje prijedloga:
 
-S obzirom da su prvi ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta sklopljeni devedesetih godina prošlog stoljeća, i da se radi o višegodišnjim nasadima koji su od tad u posjedu istih zakupoprimaca, smatramo da bi se zaštita istih postigla ovim prijedlogom izmjene bodova s 20 na 30. Posebno ukoliko imamo na umu da se kod većine zakupopromaca radi o jedinom izvoru prihoda.
Zaštitom postojećih zakupoprimaca koji uredno ispunjavaju sve ugovorne obveze, omogućuje se stabilan razvoj poljoprivrednih gospodarstva i omogućuje dugoročni gospodarski razvoj baziran na uzgoju višegodišnjih kultura. Držimo da ovim prijedlogom potičemo i mlade poljoprivrednike, koji pravom nasljedstva od dosadašnjih zakupoprimaca, sukladno članku 23. prijedloga ovog Zakona, postaju novi nositelji poljoprivrednih gospodarstava, s već stečenim radnim iskustvom i praksama u obradi nasada- pojasnio je gradonačelnik Opuzena.