GRADSKO VIJEĆE VALPOVO

Osam općina raspolaže s 2186 hektara

Agrovijesti
Zemljište Fotografija: Pixabay
U zakonskom roku i Gradsko vijeće Valpova na svojoj je posljednjoj sjednici izglasalo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

 U zakonskom roku i Gradsko vijeće Valpova na svojoj je posljednjoj sjednici izglasalo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na području Grada Valpova u osam katastarskih općina raspolaže se s 2186 hektara zemljišta. Za zakup je namijenjeno 2020 hektara, za povrat 121 hektar te za ostale namjene 44 hektara zemljišta.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Valpovo, koja je ovim Programom određena za zakup, iznosi 2020, a od toga za 1882,7082 hektara poljoprivrednog zemljišta zaključen je Ugovor o koncesiji s tvrtkom PPK Valpovo, a za 33,5670 hektara poljoprivrednog zemljišta zaključeno je šest ugovora o dugoročnom zakupu s pravnim i fizičkim osobama na vrijeme od 50 godina.

Ugovori o koncesiji i ugovori o dugogodišnjem zakupu ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni. Preostalo poljoprivredno zemljište od 104,5685 ha bit će predmetom raspolaganja nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Osječko-baranjske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na ovaj program. Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koja se za područje grada Valpova može dati u zakup fizičkim osobama iznosi 80 hektara.

Valja naglasiti i da su površine koje su ovim programom predviđene za povrat određene sukladno očitovanju Ureda državne uprave Osječko-baranjske županije, Službe za imovinsko-pravne poslove, kojim su dostavljeni podaci o površinama koje je potrebno osigurati kao naknadu za oduzetu imovinu i na to se nije moglo utjecati.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje