Udruživanje poljoprivrednika

Osnovana udruga "Vrgoračke Jagode" radi zaštite domaće jagode

Agrovijesti
Vrgoračke jagode - Tvrtka Agrofructus tradicionalni i najveci otkupljivac u cetvrtak je zapocela otkup po cijeni od 17 kuna. Djelatnik na utovaru Marko Utorac Fotografija: Ivo Čagalj/PIXSELL
Najveći uzgajivači jagoda s područja Vrgorca udružili su se u udrugu u namjeri da zaštite domaću jagodu od konkurencije, zbog čega su krenuli s predajom elaborata za zaštitu geografskog podrijetla "Vrgoračke jagode".  Proizvođači iz tri vrgoračka polja - Rastok, Jezero i Bunina - njih 41, udružili su se u udrugu "Vrgoračka jagoda" s ciljem zaštite interesa proizvođača ovog važnog proizvoda za vrgorački kraj.

Najveći uzgajivači jagoda s područja Vrgorca udružili su se u udrugu u namjeri da zaštite domaću jagodu od konkurencije, zbog čega su krenuli s predajom elaborata za zaštitu geografskog podrijetla "Vrgoračke jagode".

 Proizvođači iz tri vrgoračka polja - Rastok, Jezero i Bunina - njih 41, udružili su se u udrugu "Vrgoračka jagoda" s ciljem zaštite interesa proizvođača ovog važnog proizvoda za vrgorački kraj.

 U polivalentnoj dvorani grada održana je osnivačka skupština nove udruge, koja je u utorak izabrala Slobodana Dropulića za predsjednika te usvojila Statut i izabrala predstavnike udruge.

 Za potpredsjednika izabran je Milan Franić, a u Upravni odbor izabrani su Mate Vujčić, Lujo Mihaljević, Mario Gašpar, Ante Barbir, Predrag Pervan. Tajnik je Đino Ružičanin, a na Nadzorni odbor čine Marijana Dropulić, Živko Grljušić, Drago Pervan, Lujo Granić i Velimir Rakušić. U Sudu časti sjede Mate Mihaljević, Vedran Erceg i Denis Raboteg, a likvidator udruge je Vojko Pervan.

Zaštititi "Vrgoračku jagodu" od konkurencije

 Nakon pravnog upisa, udruga kreće s predajom elaborata zaštite geografskog podrijetla, kojim će se pokušati zaštiti vrgoračku jagodu od konkurencije.

 Kao osnovne djelatnosti nove udruge navedeni su - poticanje i vrednovanje proizvodnje i prodaje jagode, zaštita oznakama sukladno Zakonu o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i temeljnih karakteristika kakvoće sadržanih u Pravilniku o proizvodnji i preradi.

 Predviđen je i nadzor nad uporabom znaka i imena "Vrgoračka jagoda", zatim promidžba posebnosti, kakvoće i karakteristika jagode u zemlji i inozemstvu, sudjelovanje u svim inicijativama koje imaju za cilj promidžbu domaće jagode, zauzimanje za interese članova Udruge pred različitim komisijama, tijelima i predstavnicima lokalne, regionalne i državne uprave koje donose propise vezane uz proizvodnju i preradu jagoda.

 Udruga će pratiti kretanja na tržištu jagoda, uključujući cijene, potražnju, mogućnosti prodaje, vrednovanje kvalitete i druge pojedinosti koje Upravni odbor bude smatrao posebno važnim. Važnom smatraju i suradnju
s državnim i regionalnim tijelima, odnosnim svim institucijama zaduženima za kontrolu i nadzor proizvodnje, prerade i trženja "Vrgoračke jagode".

Promicati i koordinirati studije za unaprjeđenje proizvodnje i prerade

 Najavljuju i promicanje i koordiniranje studija i istraživanja za unaprjeđenje tehnologija proizvodnje i prerade, stručnu potporu članovima iz područja tehnologije, higijene, marketinga, investiranja, stručnu izobrazbu  članova o novim tehnologijama proizvodnje, odnosno kvalitetno informiranje, poglavito o mjerama koje moraju poduzeti na temelju važeće zakonske regulative.

 Udruga će zastupati članove pred tijelima uprave zaduženima za provedbu određenih zakona, poticati sklapanje sporazuma s drugim gospodarskim grupacijama, poticati osnivanje zajedničkih proizvodnih pogona radi postizanja boljih financijskih rezultata. Najavljuju i poticanje suradnje i postizanje sporazuma sa srodnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje