Inovacije

Otvara se eksperimentalna mljekara u Kataloniji

Agrovijesti
Moderna farma Fotografija: Pixabay
Očekuje se da će od projekta vrijednog 2,4 milijuna eura na istraživačkoj mliječnoj farmi u Kataloniji, koristi imati španjolska mliječna industrija

Monells Cattle Farm (EVAM) na IRTA-i smještena je u Monellsu, Girona. IRTA je istraživački institut u vlasništvu Vlade Katalonije. EVAM namjerava biti alat koji će služiti interesima industrije i katalonske regije, te će biti platforma za istraživanje, eksperimentiranje i transfer znanja.

Farma kombinira znanje o klimatologiji, agronomiji, proizvodnji biljaka, vodi i upravljanju izmetom, rukovanju životinjama, genetskim i reproduktivnim poboljšanjima te dobrobiti životinje i zdravlja kako bi se poboljšala konkurentnost i održivost diljem cjelokupne mliječne industrije.

Cilj EVAM-a je da mliječna industrija ima koristi od uporabe novih alata za genetska poboljšanja i zdravlje, nove modele hrane i upravljanja životinjama, te poboljšanja produktivne efikasnosti i smanjivanja utjecaja na okoliš. Također, raditi će s industrijom na izradi novih tehnologija koje će pomoći u stvaranju i trgovanju mliječnim proizvodima.

Projekt uključuje investiciju od 2,4 milijuna eura u zgrade i opremu koju podjednako financiraju Provincijsko vijeće Girone, regionalni ERDF, Ministarstvo gospodarstva i konkurentnosti i IRTA. Farma trenutno ima 60 krava, ali će se proširiti na do 120.

EVAM je baziran na konceptu sveobuhvatnog istraživanja tražeći integraciju svih elemenata koji utječu na proizvodnju mlijeka, od proizvodnje stočne hrane do upravljanja izmetom sve do informiranja potrošača i javnosti. Cilj je procijeniti, testirati i upotrijebiti nove alate, strategije, tehnike i proizvode, poboljšati efikasnost i održivost farmi. Međusobno će djelovati i s javnošću kako bi objasnili elemente proizvodnje mlijeka. Očekuje se d će to biti postrojenje gdje će novi poljoprivrednici i obrtnici u mliječnoj industriji bit obučavani u tehnološkom aspektu poljoprivredne proizvodnje te u procesu proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje