SASTANAK U BRUXELLESU

Otvorena pitanja Zajedničke poljoprivredne politike

Agrovijesti
Fotografija:
Na drugom sastanku Posebnog odbora za poljoprivredu za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, prvi put u novom mandatu uvrštena su pitanja iz buduće Zajedničke poljoprivredne politike

U ponedjeljak je u Bruxellesu održan 1,614 sastanak Posebnog odbora za poljoprivredu, drugi za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Predsjedništvo je na dnevni red po prvi puta u svojem mandatu uvrstilo pitanja iz buduće Zajedničke poljoprivredne politike, točnije prijedlog Uredbe Zajedničke poljoprivredne politike o Strateškim planovima.

Intervencije i neproduktivna obilježja

Prva rasprava bila je vezana uz Članak 60a, kojim se uređuju pitanja intervencija u tzv. „ostalim sektorima“, a druga se odnosila na neproduktivna obilježja navedena u GAEC 9 standardu (Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti – uvjet 9 – Korištenje vode za navodnjavanje). Vezano uz Članak 60a, države članice su pozvane da se očituju treba li se potpora dodjeljivati samo priznatim proizvođačkim organizacijama ili i drugim oblicima udruživanja, a vezano uz GAEC standard 9 rasprava je provedena o vrstama površina  koje bi trebale biti posvećene neproduktivnim obilježjima. Predsjedništvo je identificiralo tri moguće opcije koje je stavilo na raspravu: prva kojom bi se obuhvatilo obradivo zemljište i trajni nasadi; druga koja se odnosi na svo poljoprivredno zemljište i treća koja se odnosi samo na obradivo zemljište. Dodatno pitanje koje je Predsjedništvo stavilo pred delegate država članica je pitanje treba li minimalni postotak takvog područja biti dogovoren na razini Unije i biti uključen u Uredbu, kao što zahtijevaju neke delegacije u svojim komentarima, ili to treba prepustiti državama članicama te koji bi to postotak bio za slučaj da su skloniji prvom rješenju. Predsjedništvo će analizirati sve pristigle komentare i imati ih na umu pri idućim prijedlozima vezanim uz ova pitanja, najavljeno je u priopćenju.

Europska komisija na sastanku je dala više informacija o svom Radnom programu za 2020. godinu vezano uz REFIT aktivnosti koje se odnose na poljoprivredu. To se posebice tiče evaluacije tržišnih standarda sadržanih u Uredbi o jedinstvenoj zajedničkoj organizaciji tržišta, kao i evaluacije oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta.

Ublažavanje posljedica američkih carina

Posljednja točka dnevnog reda bila je vezana uz Delegiranu uredbu Europske komisije koja se tiče nacionalnih programa potpore u sektoru vina. Cilj Uredbe je ublažiti posljedice povećanja ulaznih carina koje su za vina podrijetlom iz Njemačke, Španjolske i Francuske nametnule Sjedinjene Američke Države što u bitnome remeti stanje na Zajedničkom tržištu.  Predsjedništvo je izvijestilo o ishodu procedure konzultacija koje su završile 7. veljače 2020. godine. Obzirom da nije bilo protivljenja ovom prijedlogu Uredbe, predsjedavajući glasnogovornik SCA Nikša Tkalec predložio je da se Komisiju i Parlament bez odgode izvijesti da se Vijeće ne protivi donošenju ove Uredbe prije isteka dvomjesečnog roka za konzultacije kako bi korisnici što prije mogli koristiti pogodnosti predviđene ovim aktom.

Idući sastanak Posebnog odbora za poljoprivredu održat će se u ponedjeljak, 24. veljače 2020. godine u Bruxellesu.