EBRD I FAO

Ozelenjavanje poljoprivredno-prehrambenoga sektora

Agrovijesti
Obnovljivi izvori energije Fotografija: Thinkstock
FAO I EBRD udružuju snage kako bi pomogli rastućim ekonomijama u optimizaciji svojih odgovora na klimatske promjene

Četvrti Međunarodni bioenergetski tjedan održava se u Budimpešti, a cilj je pružanje održive biomase, bioplina i tekućih biogoriva zemljama istočne Europe i središnje Azije. U organizaciji Global Bioenergy Partnershipa (GBEP) – međunarodne inicijative koja promiče uvođenje bioenergije, čijem je tajništvu domaćin FAO - sastanak okuplja predstavnike GBEP zajednice iz 23 zemlje i 14 međunarodnih organizacija i institucija, kao i predstavnike iz privatnoga sektora. Domaćin sastanka je mađarsko ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s FAO-om i vladama Italije i Brazila, uz podršku EBRD-a i GIZ-a (Deutsche Gesellscahft für Internationale Zusammenarbeit).

Niz događaja usmjeren je na napore kako bi se proširila proizvodnja energije iz biomas, energetskih usjeva i poljoprivredno-prehrambenog otpada u istočnoj Europi i središnoj Aziji, kao i na razvoj vezanih tehnologija, tržišni napredak i ograničenja s kojima se suočavaju bioenergetske industrije u tim zemljama.

Veće iskorištavanje para iz poljoprivredno-prehrambenog otpada za stvaranje bioenergije može u ovim regijama smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, oslobađajući tako resurse za rast proizvodnje obnovljivih izvora energije, pružajući ekološke i ekonomske prednosti.

Konferencija također ima važan popratni događaj kojemu je okosnica EBRD-ov Financijski i tehnološki transferni centar za Program klimatskih promjena (FINTECC). FAO i EBRD su razvili metodologiju korak-po-korak koja može pomoći zemljama u procjenama tržišnih prodora za niz klimatskih tehnologija te povećati prijenos praksi od sustava za solarne vodne crpke do zaštitnih poljoprivrednih praksi. EBRD također surađuje s Međunarodnom energetskom agencijom (IEA) na setu aktivnosti čiji su ciljevi potpora ulasku na tržište obnovljivih izvora energije i tehnologija za energetsku učinkovitost u Kaspijskom i Crnome moru, kao i u južnim i istočnim regijama Mediterana.

U Maroku je nedavno testiran FAO-ov alat „Praćenje usvajanja ključnih održivih klimatskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambenim lancima“ sa čvrstom potporom nacionalnih vlasti. Dvanaest vrlo raznolikih održivih tehnologija koje su primjenjive u poljoprivredno-prehrambenom sektoru identificirano je i vrednovano glede njihova potencijala na smanjenje emisije stakleničkih plinova, kao i njihove cjelokupne ekonomske učinkovitosti.

- Inovacije imaju važnu ulogu u ispunjavanju ciljeva globalnih klimatskih promjena kao i u doprinosu za održivi rast, rekao je Gianpiero Nacci, pomoćnik direktora EBRD-ova tima za energetsku efikasnost i klimatske promjene. - Transfer tehnologija najvažniji je za efektivno odgovaranje na smanjenje emisije stakleničkih plinova i optimizaciju korištenja prirodnih resursa. Ovaj alat pomoći će u određivanju prioriteta sektora i tehnologija koje mogu dati najviše utjecaja.

Nedostatak znanja i svjesnosti, neadekvatni zakonodavni okviri koji podupiru tehnološke transfere i ograničena financijska potpora, kao i ograničena konkurencija dionika u opskrbnome lancu ključna su ograničenja širenja klimatskih tehnologija. - Poljoprivredne tvrtke imaju osobitu odgovornost za klimatske promjene, ali također imaju veliki potencijal u pružanju rješenja kroz usvajanje tehnologija i praksi koje smanjuju emisije i stvaraju bolje korištenje prirodnih resursa, izjavio je Alessandro Flammini, FAO-ov službenih za prirodne resurse. - Izazov je osigurati pravi set lokalnih uvjeta - zakonskih, organizacijskih, fiskalnih, informacijskih i političkih - za povećanje prisutnosti na tržištu.

- Aktivni angažman privatnoga sektora i otvoreni dijalog s javnim sektorom neophodni su u usmjeravanju investicija u tehnologije s malo ugljika, izjavio je Astrid Motta iz EBRD-ova tima. -Ovaj je događaj prilika za prikupljanje povratnih informacija o alatu koji je razvijen te promicanje uvođenja u ovim zemljama.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje