PODACI ZA 2019.

Pad broja muznih krava i svinja, značajan rast broja peradi

Agrovijesti
Fotografija:
Broj muznih krava se u 2019. godini smanjio za 4,4% u odnosu na godinu ranije, broj svinja za 2,6%, a broj peradi je porastao za 11,7%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku

U usporedbi sa 2018., ukupan broj goveda u 2019. povećao se za 1,4% dok se broj muznih krava smanjio za 4,4%. Negativna kretanja prisutna su i kod proizvodnje svinja, čiji je ukupan broj manji za 2,6%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Raste broj ovaca i koza

U ovčarstvu i kozarstvu prisutan je blagi porast u ukupnom broju grla u odnosu na prethodnu godinu. Tako je ukupan broj ovaca veći za 3,5%, dok je broj koza veći za 2,5%.

Znatniji porast u 2019. godini u usporedbi sa 2018. godinom prisutan je kod ukupnog broja peradi, i to za 11,7%.