istra

Pašnjaci i oranica od 2.066 kvadrata prodaju se za 30 eura po kvadratu

Agrovijesti
Pašnjak i ovce Fotografija: Thinkstock
Početna cijena iznosi 62.240 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan raspisivanja javnog natječaja

Općina Svetvinčenat u Istri objavit će javni natječaj za prodaju svojih nekretnina, a na tom će natječaju zainteresiranima biti ponuđena općinska zemljišta i parcele. 

Kako piše Glas Istre, najvrjednija parcela nalazi se u Juršićima, u naravi se sastoji od nekoliko zemljišta koja su pašnjaci i oranice, a Općina Svetvinčenat je suvlasnik u nekim dijelovima. Riječ je o pašnjaku površine 270, pašnjaku od 90 i 130 kvadrata te pašnjaka površine 1.111 kvadratnih metara, a uz to ide i oranica, površine 4.623 kvadrata. Sve su parcele upisane u k.o. Juršići, nalaze se u Juršićima, a vlasništvo su Općine Svetvinčenat u 1/3 dijela ili 2.074,66 kvadrata. Početna cijena iznosi 62.240 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan raspisivanja javnog natječaja. Dakako, i tu je jamčevina određena u iznosu od deset posto prodajne vrijednosti.

U prodajnu cijenu nisu uključeni porez na promet nekretnina, naknade za priključenje na vodovodne ili druge instalacije te izrada geodetskih parcelacijskih elaborata i drugo, a natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja ispunjava sve opće i posebne uvjete iz natječaja, a kojom je ponuđen najviši iznos prodajne cijene. Pravo na sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, a strane fizičke i pravne osobe pod uvjetom da ispunjavaju uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje