Agrosavjeti

Podržimo i promovirajmo uspješan sustav uzgoja simentalca u Hrvatskoj

Agrovijesti
Simentalac Fotografija: Savjetodavna služba
Novi Program potpore Ministarstva poljoprivrede za kupovinu i uzgoj junica aktualizirao je pitanje uzgoja u govedarstvu. Među uzgajateljima je danas glavna tema kvaliteta i cijena rasplodnih junica, a o tome se najviše pričalo i pregovaralo i na nedavno održanoj 26. Državnoj stočarskoj izložbi, na Bjelovarskom sajmu.

Novi Program potpore Ministarstva poljoprivrede za kupovinu i uzgoj junica aktualizirao je pitanje uzgoja u govedarstvu. Među uzgajateljima je danas glavna tema kvaliteta i cijena rasplodnih junica, a o tome se najviše pričalo i pregovaralo i na nedavno održanoj 26. Državnoj stočarskoj izložbi, na Bjelovarskom sajmu.

 Pravo je vrijeme da se svi, kojih se ta tema tiče, ozbiljno pozabavimo pitanjem stanja u uzgoju goveda. Rasplodne junice smo oduvijek uvozili – uvozit ćemo ih i dalje, no, moramo učiniti puno više na uzgoju vlastitih kvalitetnih junica za obnovu i značajno povećanje osnovnog stada. Dobar poticaj za to neka nam bude mjera 2 novog Programa Ministarstva – potpora za uzgoj junica, za koju su predviđena značajna sredstva u slijedeće tri godine i za koji vlada veliko zanimanje uzgajatelja goveda.

U Hrvatskoj postoji sustav uzgoja, postoje i provode se uzgojni programi, postoje pojedinačni uspjesi i odlični rezultati, ali nema sustavnog, cjelovitog napretka. Zašto? Više je razloga za to - primarni su oni globalni, gospodarski, no, neosporno je da SUSTAV koji postoji nema sveobuhvatnu podršku i teško se uopće održava, a kamoli da bi generirao ozbiljan napredak. Osvrnimo se na uzgoj simentalske, dominantne pasmine u našem govedarstvu.

Okosnicu, čvrsti temelj sustava čine oni koji stvarno, konkretno, praktično uzgajaju stoku, a to su naši uzgajatelji krava te centri za umjetno osjemenjivanje koji drže bikove. Ostali važni sudionici sustava su veterinarske organizacije, Hrvatska poljoprivredna agencija, savjetodavna služba (HPŠSS) i znanstvene institucije. Imamo temeljnu, nacionalnu organizaciju: Hrvatski savez uzgajatelja simentalskog goveda HUSim - međunarodno priznat - nositelj ključnog projekta genomske selekcije, bez koje se uzgoj goveda više ne može zamisliti. U Hrvatskoj su dva centra za umjetno osjemenjivanje goveda uključena u SUSTAV: Centar za umjetno osjemenjivanje goveda d.o.o. (CUO) Varaždin i Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. (CUS) Osijek.

Najvažniji dugoročni, strateški cilj uzgajatelja goveda je imati uvijek na raspolaganju dovoljan broj vlastitih kvalitetnih, europski konkurentnih bikova za UO u našim centrima, s velikom količinom lako dostupnog sjemena po prihvatljivoj, realnoj cijeni, što garantira zajednički trajni opstanak i uzgojni napredak čitave populacije goveda. U posljednjih 15-ak godina, a posebno od uvođenja genomske selekcije prije 7 godina, taj cilj se velikim dijelom ispunjava, poglavito kroz kvalitetnu suradnju HUSima i CUO Varaždin te regionalno, u Slavoniji sa CUS Osijek. CUO Varaždin danas ima 16 živih simentalskih bikova, od kojih su 2 iz našeg uzgoja (Hevin BB i Masiv Pp) i dovoljno sjemena od još 2 koji su zbog iznimne uzgojne vrijednosti izvezeni u Bavarsku (Wamures i Mozilla). CUS Osijek drži trenutno 5 živih simentalskih bikova, od kojih su dva iz našeg uzgoja (Vigor i Martinez).

Od ogromne je sustavne, strateške važnosti da ta osovina suradnje „uzgajatelji – centri za UO“ opstane i bude sve jača i da se udio kod nas uzgojenih bikova povećava kroz dobro uhodan sustav genomske selekcije.

Detalje o ovoj važnoj temi zainteresirani mogu već godinama saznavati kroz dobar SUSTAV informiranja, preporuka i edukacije koji je ustrojen, i to u obliku specijaliziranog glasila „Uzgoj goveda“, koji se redovito, 3 puta godišnje, već 8 godina publicira kao podlistak Mljekarskog lista i tako dolazi u ruke većine zainteresiranih uzgajatelja i podupiruće struke. Imamo i specijalizirani web-portal www.simentalac.com, na kojemu se redovno objavljuju preporuke za korištenje bikova i novosti u uzgoju simentalca. Sve te važne informacije i preporuke uzgajateljima kontinuirano, SUSTAVNO kreira Odbor za uzgoj HUSim-a, u kojemu većinu čine ponajbolji hrvatski uzgajatelji simentalca s dugogodišnjim iskustvom i odličnim rezultatima u uzgoju, a stručnu potporu pruža im nekoliko djelatnika HPA, HPŠSS-a i centara za reprodukciju.

Konkretnih rezultata ima – osjetan je napredak u kvaliteti simentalskih krava, poglavito u stadima uzgajatelja koji su slijedili preporuke za osjemenjivanje u proteklih 15-ak godina. Mnogi od njih u tom su razdoblju uzgojili 3 pa i 4 generacije vrlo kvalitetnih plotkinja, vrhunskih pedigrea, konkurentnih na najvišoj europskoj razini. U zadnjih 15-ak godina u našoj je populaciji simentalca korišteno na desetke tisuća doza sjemena vrhunskih bavarskih bikova – bikovskih očeva, koji su proizvodili sjeme u CUO Varaždin (Vaenomenal, Royal, Polarstern, Martin, Bussard, Impression, Gepard, Weinfur, Weburg, Mertin, Rochus i Hagat). Tome svakako treba pridodati i tisuće i tisuće doza uvezenog sjemena najboljih austrijskih i bavarskih bikova (iz EUROgenetik-a) koji su predvodili top-liste svoga vremena (Eilig, Humid, Weinold, Vanstein, Imposium, Humpert, Manigo, Manton, Hutera, Wille, Waldler, Evergreen, Vitamin, Hurly, Villeroy, Waban). Najbolji naglašeno mesni bikovi za veliku populaciju krava dojilja i uzgoj teladi za tov također su nam bili lako dostupni jer su tri vrhunska bika proizvodila sjeme u CUO Varaždin (Warberg, Raul i Vincenzo). Djelatnici CUO Varaždin obavljaju ogroman posao i u projektu genomske selekcije – veliku većinu uzoraka (krvi ili tkiva) potencijalnih kandidata za bikove uzeli su u stajama naših vrsnih uzgajatelja i dostavili u laboratorij u Bavarskoj. U projektu genomske selekcije postignuti su i do sada najveći pojedinačni i sustavniuspjesi u povijesti simentalskog uzgoja. To su bikovi Wamures i Mozilla, koji su zbog svojih iznimnih uzgojnih vrijednosti iz CUO Varaždin izvezeni u najveći europski simentalski centar BVN (Neustadt/Aisch) i tamo se koriste i u stadima najboljih bavarskih uzgajatelja kao bikovski očevi. Time su naši uzgajatelji kroz suradnju HUSim - CUO Varaždin postali i aktivni sudionici vodeće europske grupacije simentalskog-Fleckvieh uzgoja EUROgenetik. Nije li to odličan sustav koji treba bezrezervno podržati?!

Koja je uloga savjetodavne službe (HPŠSS) u ovom području? Kao i u većini drugih područja, ključno je sveobuhvatno podizanje svijesti, informiranje, educiranje te bezrezervna podrška i promoviranje sustava koji postoji i daje rezultate, ali ograničene i pojedinačne. Da bi rezultati bili opipljiviji i sveobuhvatni, neophodno je usklađeno djelovati na čitavom području uzgoja i cijeloj populaciji. Tisuće i tisuće ženske teladi godišnje nažalost odlazi na klanje ili u tov – taj broj se mora moći barem prepoloviti. Tisuće i tisuće krava i junica još uvijek se osjemenjuje neplanski bez ikakvog cilja, vrlo lošim bikovima. Tisuće i tisuće doza sjemena bikova prodaje se po „damping“ cijenama ili čak dio daje besplatno – kakvi su to bikovi i kome je to u interesu?! Na sve se to može utjecati i jako smanjiti sustavnim usklađenim stručnim djelovanjem na terenu.

Sustavni, kontinuirani uzgojno-selekcijski rad temelj je stočarstva i uopće poljoprivrede i zahtijeva posvećenost i sveobuhvatno, usklađeno stručno djelovanje na cijeloj populaciji.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje