Biljna proizvodnja i stočarstvo

Podsjetnik o rokovima za primarne proizvođače

Agrovijesti
Fotografija:
Rok je 12. lipnja 2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET 29. svibnja 2020. te 23. lipnja 2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET 8. lipnja 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća sve primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva da je rok za očitovanje o prihvaćanju prava i obveza svih korisnika 15 dana od dana objave Odluke na AGRONET-u), odnosno 12.6.2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET 29.5.2020. te 23.6.2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET 8.6.2020.

Popis svi korisnika s jasnim rokom očitovanja dostupan je ovdje.

Nakon isteka roka, utvrdit će se konačan popis prihvatljivih korisnika koji su preuzeli prava i obaveze iz Programa, kao i točan iznos potpore po svakom korisniku sukladno provedenoj preraspodjeli omotnice čime će doći do poravnanja sredstava (isplate i/ili povrata).

Podsjećamo potencijalne korisnike da je cilj Programa zadržavanje zaposlenosti te zadržavanje postojeće razine proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima, i to onim poljoprivrednim gospodarstvima koja su upisana u Upisnik poljoprivrednika
koja pripadaju kategoriji mikropoduzeća (tijekom 2019. godine imala su od 1 do 9 zaposlenih prema evidencijama nadležnih tijela) te koja zadovoljavaju ostale kriterije propisane Programom, kao i ona koja se prihvaćanjem Odluke obvezuju da će u 2020. i 2021. godini zadržati proizvodne površine/broj domaćih životinja za koje su ostvarili potporu po ovom Programu.

Informacije o ostalim kriterijima prihvatljivosti možete pronaći ovdje.

Ukoliko je tijekom 2020. godine došlo do smanjenja površina/broja domaćih životinja za vrste za koje je korisnik ostvario pravo temeljem Jedinstvenog zahtjeva za 2019. godinu, a želi ostvariti pravo i iz ovog Programa, isti je u 2020. godini u roku za izmjene i dopune Jedinstvenog zahtjeva za 2020. godinu (30.6.2020. godine) dužan izravnati iznos površina/broj domaćih životinja sa svrhom dostizanja površina/broja domaćih životinja navedenih u Jedinstvenom zahtjevu za 2019. godinu.

Navedene površine/broj domaćih životinja korisnik je dužan zadržati i u 2021. godini.