Poljoprivredna politika

Poljoprivredni poticaji u BiH 12 puta manji nego u EU

Agrovijesti
Poticaji Fotografija: Thinkstock
Čak 12 puta manji je novčani iznos poticaja u poljoprivredi po hektaru korištene površine u BiH od prosjeka u Europskoj uniji.

To su podaci "Uporedne analize politike podrške razvoju poljoprivrede i poticaja u poljoprivredi u zemljama regije", koju je u travnju ove godine objavio Savjet ministara BiH, kao odgovor na zastupničku inicijativu, u kojoj se još navodi kako u regiji jedino Albanija ima manju podršku za poljoprivredu po hektaru korištene površine.

"Kada su u pitanju izdvajanja za poljoprivredu, podrška po hektaru korištene poljoprivredne površine iznosi 23 eura u Albaniji, gdje je i najniža, zatim 40 eura u BiH, 72 eura Kosovo, 79 Crna Gora, 92 Srbija, 190 Makedonija i Hrvatska 380 eura. U zemljama EU - 27 ta izdvajanja su oko 480 eura po hektaru", stoji u podacima spomenute usporedne analize.

Razina podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj u usporedbi s Europskom unijom u BiH je veoma nizak, a poseban rizik predstavlja tendencija opadanja razine proračuna za poticaje  u poljoprivredi.

Ova razina pada proračuna u BiH je velika razlika u odnosu na sve ostale zemlje koje su bile ili su sada u procesu pridruživanja pa je trenutno BiH jedina zemlja u regiji koja ima opadajuću skalu proračunskih poticaja i jedina koja ima zaostatak u isplatama poticaja već drugu godinu zaredom, odnosno 2015. i 2016. godina ima ovaj problem.

"Poljoprivredni sektor u RS ima veću važnost nego u FBiH, pa je u 2015. godini sektor poljoprivrede u ukupnoj nacionalnoj bruto dodatoj vrijednosti (BDV) sudjelovao sa 14 posto i u ukupnoj zaposlenosti sa 32 posto, dok je u FBiH udjel ovog sektora u BDV-u svega pet posto i u ukupnoj zaposlenosti 13 posto", navodi se u uporednoj analizi.

Aleksandar Macanović, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, naveo je da što se tiče RS, u posljednjih pet godina subvencije su iste i iznose 60 milijuna KM godišnje, zbog čega se ne može govoriti ni o kakvom smanjenju.

"U odnosu na FBiH, koja izdvaja oko 65 milijuna KM godišnje (u prosjeku posljednjih pet godina), proizvođači su u povoljnijoj poziciji jer se u Federaciji BiH poticaji od 65 milijuna dijele na 45.000 gospodarstava, a u RS na oko 35.000, koji su registrirani poljoprivredni proizvođači. Odnosno, u prosjeku po gosspodarstvu RS izdvaja 1.714 KM, a FBiH 1.462 KM", precizirao je Macanović.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS, kazao je kako su poticaji u BiH daleko od Hrvatske i EU posebno. 

"U Hrvatskoj, primjerice, poticaji za investicije iznosi 75 posto od iznosa investicije, u RS je osam, a u FBiH nema tog poticaja. Ali, problem je što nitko više i neće investirati. Prošle godine izgubili smo nekoliko stotina farmera jer ljudi više nemaju čime plaćati sjetvu i ulažu u proizvodnju", naveo je Usorac i dodao da dug za poticaje samo u RS iznosi 36 miliona KM.

 

Iznosi poticaja po hektaru (euri):

Albanija 23

BiH 40

Kosovo 72

Crna Gora 79

Srbija 92

Makedonija 190

Hrvatska 380

EU prosjek 480

  • Avatar
    ministar 17. Svibanj 2017. u 17:35 znaći ima prostora u Hrvatskoj da se smanje poticaji...da neoskačemo od Balkana...jer smo još uvijek u mislima i sa čežnjom tamo...
Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje