Tržišna kretanja

Ponuda janjadi na sajmovima vrlo dobra, dok je cijena žive junadi počela rasti

Agrovijesti
Izložba authtonih hrvatskih proizvoda na Markovom trgu, Paška janjetina Fotografija: Morana Begač
Ponuda žive janjadi na stočnim sajmovima u RH kao i u otkupu tijekom ožujka 2017. bila je vrlo dobra te je uglavnom većina ponuđenoga i prodana. Na stočnim sajmovima i u otkupu žive junadi u RH, prosječna otkupna cijena žive muške simentalske junadi evidentirana u ožujku 2017. iznosila je 14,23 kn/kg.

Ponuda žive janjadi na stočnim sajmovima u RH kao i u otkupu tijekom ožujka 2017. bila je vrlo dobra te je uglavnom većina ponuđenoga i prodana. U promatranom mjesecu 2017. cijene žive janjadi na sajmovima i otkupnim mjestima kretale su se između 18,00 pa sve do 30,00 kn/kg, a prosječna cijena žive janjadi iznosila je 21,77 kn/kg, dok je prvi kvartal 2017. završio sa 22,37 kn/kg.

Na stočnim sajmovima i u otkupu žive junadi u RH, prosječna otkupna cijena žive muške simentalske junadi evidentirana u ožujku 2017. iznosila je 14,23 kn/kg. Prosječna otkupna cijena simentalskih junica iz prvih mjeseci 2017. sa vrijednostima iznad 12 kn/kg zadržana je i u ožujku 2017. u iznosu od 12,43 kn/kg.

Ujednačena ponuda i potražnja žive junadi

Na stočnim sajmovima i u otkupu žive junadi u RH, prosječna otkupna cijena žive muške simentalske junadi evidentirana u ožujku 2017. iznosila je 14,23 kn/kg. Područje jadranske Hrvatske bilježi cijene uglavnom oko 19,00 kn/kg, a kontinentalna Hrvatska između 13,00 i 16,00 kn/kg.

Tijekom ožujka 2017. bilježi se osrednja ponuda i nešto slabija potražnja za muškom simentalskom junadi na domaćem tržištu stoke. Za prvi kvartal 2017. zabilježena je prosječna cijena od 14,07 kn/kg. U odnosu na ožujak 2016., prosječna cijena u ožujku 2017. bilježi porast za 4 posto.

Cijene simentalskih junica tijekom ožujka 2017. na stočnim sajmovima i u otkupu u RH iznosile su od 10,00 do 16,00 kn/kg u kontinentalnom dijelu RH, a za jadransku Hrvatsku oko 18,00 kn/kg. Prosječna otkupna cijena simentalskih junica iz prvih mjeseci 2017. sa vrijednostima iznad 12 kn/kg zadržana je i u ožujku 2017. u iznosu od 12,43 kn/kg. U odnosu na ožujak 2016., prosječna cijena u ožujku 2017. bilježi porast za 4 posto.

Prosječna otkupna cijena junećih trupova R3 klase u ožujku 2017. u klaonicama RH i dalje je stabilna sa iznosom od 26,15 kn/kg hladnog trupa, a ujedno je identična sa prosječnom cijenom iz veljače 2017. Zabilježena je ista razina otkupnih cijena u ožujku 2017. kao što je bila i u ožujku 2016. te je prosječna cijena bila sada i prošle godine u ovo vrijeme oko 26,00 kn/kg hladnog trupa.

Na europskom tržištu stoke prosječna otkupna cijena junećih trupova R3 klase u ožujku 2017. iznosila je 371,70 eura/100 kg. Švedska sa 471,70 eura/100 kg i Grčka sa 429,70 eura/100 kg i dalje bilježe najvišu prosječnu cijenu tijekom ožujka 2017. U promatranom mjesecu 2017. Rumunjska je nastavila sa značajnim rastom prosječne cijene u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to za 20,47 posto. Kod drugih država članica EU zabilježena je slična cjenovna razina kao i prošle godine u istom razdoblju.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje