podaci DZS-a

Porastao uvoz goveda, izvoz svinja u padu, neznatno povećana proizvodnja jaja

Agrovijesti
Krava i tele Fotografija: Pixabay
U 2019. bilježimo porast uvoza u govedarstvu za 9,2 %, pad izvoza svinja i ovaca, a proizvodnja kokošjih jaja porasla je za 2,2%, no ostale peradi se smanjila čak za 50%, javlja DZS.

Državni zavod za statistiku objavio je u četvrtak podatke o stočnoj proizvodnji u 2019. U govedarstvu, prirast goveda u 2019., u odnosu na prethodnu godinu, povećao se za  30,0%, odnosno za oko 18,3 tisuće tona. U istom razdoblju broj ukupno oteljene teladi manji je za 4 tisuće grla (za 3,3%). Ukupno klanje  goveda, odnosno broj zaklanih grla na prošlogodišnjoj je razini, dok je neto težina veća za oko 1 700 tona (za 3,9%).

Usporedno s padom broja muznih krava u 2019., ukupna proizvodnja  kravljeg mlijeka smanjila se za 3,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupan izvoz goveda u 2019. na prošlogodišnjoj je razini, dok je njihov ukupan uvoz veći za 12 tisuća grla (za 9,2%).  

U svinjogojstvu je u 2019. prisutno povećanje prirasta svinja za 11,1%  uz povećanje broja zaklanih svinja za 2,4% i neto težine za 6,5%. Broj oprašenih odojaka u blagom je padu u odnosu na prethodnu godinu za oko 6 tisuća grla (za 0,4%). U vanjsko-trgovinskoj razmjeni u 2019. ostvaren je manji izvoz svinja svih kategorija nego u prethodnoj godini (za 17,6%), dok je ukupan  uvoz neznatno smanjen (za 0,2%). 

Prirast ovaca u blagom je porastu za 0,7%, odnosno za oko 65 tona u  odnosu na 2018., dok je broj ukupno ojanjene janjadi veći za oko  32 tisuće grla (za 7,7%). Ukupno klanje ovaca povećano je za 10 tisuća  grla (za 2,2%), odnosno za oko 74 tone neto težine (za 1,4%). Proizvodnja ovčjeg mlijeka smanjila se za 6,5%, dok se proizvodnja  vune smanjila za 2,1%. Uvoz ovaca u 2019., u odnosu na prethodnu godinu, smanjen je za 10,8%, a izvoz za 33,3%

U odnosu na prethodnu godinu, prirast koza manji je za 8,7%, dok je  broj ojarenih jarića veći za 1,8%. Broj zaklanih koza povećan je za  14,0% uz smanjenje njihove neto težine za 3,8%. Proizvodnja kozjeg mlijeka smanjila se za 4,8%. U 2019., što se tiče koza, ukupna vanjsko-trgovinska razmjena statistički je neznatna. 

U proizvodnji peradi u 2019., u odnosu na 2018., broj izvaljenih pilića  blago se smanjio, i to za 0,2%, dok se prirast peradi smanjio za 1,5%.  Broj ukupno zaklane peradi manji je za 2,6% (oko 1,2 milijuna grla), a  njihova težina manja je za 2,0% (oko 1,5 tisuća tona). U proizvodnji kokošjih jaja vidljivo je povećanje od 2,2%, dok se proizvodnja jaja ostale peradi smanjila za 50,7%. Ukupan uvoz i izvoz peradi u 2019. nije se znatno promijenio u odnosu  na 2018.