Potpore

Potpore za MPS-ove i obrte na područjima naseljenima nacionalnim manjinama

Agrovijesti
Stariji poljoprivrednik Fotografija: Thinkstock
Natječaj je namijenjen OPG-ovima i obrtima koji se nalaze na područjima lokalnih samouprava koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina, a vrijednost istog je sedam i pol milijuna kuna.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je otvoreni javni poziv u okviru  „Programa za financiranje projekta lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na  područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina na područjima lokalne samouprave“ za 2019. godinu u vrijednosti od 7.500.000,00 kuna. Prijave traju do 26. rujna ove godine.

Kako prenosi portal eufondovi.hr, natječaj je namijenjen OPG-ovima koji se nalaze na području lokalnih samouprava koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Cilj natječaja je poboljšanje gospodarskih rezultata, smanjenje nezaposlenosti te socio-ekonomsko osnaživanje nacionalnih manjina. Ciljevi potpore su modernizacija, odnosno unapređenje procesa rada i poslovanja, kao i povećanje proizvodnog kapaciteta.

Prijavitelji koji su ostvarili potpore iz Natječaja za financiranje projekata u 2018.g. prema programu za financiranje projekta lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na  područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina na područjima lokalne samouprave nisu prihvatljivi prijavitelji kao ni oni koji su ostvarili potporu u natječaju 6.3.1.“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ ili LAG natječaju sukladno tipu 6.3.1. Najviša visina potpore koja se može dodijeliti je 60.000,00 kuna, uz intenzitet potpore do 100%.

Prihvatljivi troškovi

Troškovi konzultanta za pripremu projekta mogu iznositi najviše 3.000 kuna, a troškovi operativnog poslovanja gospodarstva mogu iznositi najviše 12.000 kuna. Troškovi kupnje zemljišta mogu iznositi najviše  30.000 kuna tj. do 50% ukupne vrijednosti projekta. PDV je prihvatljiv trošak za korisnike koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a. Dodijeljena potpora ne može se koristiti za kupnju od članova OPG-a, članova istog kućanstva niti od krvnih srodnika u uspravnoj liniji.OPG može tražiti potporu isključivo za troškove koji su nastali ove godine, a oni uključuju:

- Kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

- Kupnju, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanje poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU

- Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

- Kupnju gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih)

- Kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)

- Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

- Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

- Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

- Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (dohodak, plaće, doprinosi zaposlenih, knjigovodstvene usluge, izrada projektne dokumentacije)

Isplata

Potpora se isplaćuje jednokratno nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i dostave bjanko zadužnice. Vrijeme trajanja projekta iznosi šest mjeseci od dana sklapanja Ugovora, a dvije godine u slučaju nabave poljoprivrednog zemljišta, kupnju mehanizacije, strojeva i opreme.

Podnositelj mora dostaviti završno izvješće u roku od 30 dana od završetka projekta (provedbe zadnje aktivnosti u sklopu projekta) kojim se potvrđuje ostvarivanje rezultata projekta te uz koji se prilaže dokumentacija kao dokaz provedbe ulaganja.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje