ISTIČE ROK

Potpore za uzgoj goveda, ovaca, koza i izvornih pasmina peradi

Agrovijesti
Fotografija:
APPRRR podsjeća zainteresirane da rok za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za 2020. godinu ističe 10. lipnja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća zainteresirane podnositelje zahtjeva za potpore iz Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za 2020. godinu kako rok za podnošenje zahtjeva ističe 10. lipnja 2020. godine.

Potpore imaju za cilj unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza te unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi u Republici Hrvatskoj.

Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa, a jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Jedinični iznos potpore ne može biti veći od 2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele,130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjane ovce ili koze,110,00 kuna po prihvatljivom kljunu Zagorskog purana i 40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši Hrvatice. 

Detaljnije informacije i upute za prijavu možete pronaći ovdje.