Statistika

Povećana proizvodnja soje, pšenice i ječma

Agrovijesti
Ječam Fotografija: Pixabay
Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2016. u usporedbi s 2010. više su za 6,6%, a u usporedbi s istim razdobljem 2015. niže su za 1,9%.

Cijene biljnih proizvoda više su za 14,7% u odnosu na 2010., a u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine porasle su za 7,6%. Na porast cijena u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najviše su utjecale cijene žitarica (za 6,9%), koje u ovom tromjesečju sudjeluju s 41,2% u vrijednosti biljne proizvodnje.

Na porast cijena žitarica u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uglavnom je utjecala cijena merkantilnog kukuruza, koja je porasla za 18,2%, a čini 50,1% vrijednosti žitarica u ovom tromjesečju. Od proizvoda koji imaju veći udio u vrijednosti biljne proizvodnje porasla je i cijena vina (za 20,4%), s udjelom u vrijednosti biljne proizvodnje od 23,2%. Također je porasla cijena krumpira (za 54,3%), s udjelom od 7,2% u vrijednosti biljne proizvodnje, što je prouzročila osobito niska cijena krumpira u prošloj godini. Iako su porasle i cijene uljarica (za 6,6%), njihov utjecaj u prvom tromjesečju nije znatan u skupini industrijskog bilja, koje bilježi pad cijena. Od važnijih proizvoda u ovom tromjesječju samo voće i povrće bilježe pad cijena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), proizvodnja pšenice lani je povećana za 17 posto, i to na 758.638 tona. Njome je bilo zasijano 10 posto manje površina tj. 140.986 hektara, a prirod po hektaru porastao sa 4,2 tone 2014. godine na 5,4 tone. Proizvodnja ječma porasla je za na 193,5 tisuća tona (10 posto), a, za 27 posto porasla proizvodnja zobi na 71,7 tisuća tona. Proizvodnja ječma u 2015. godini iznosila je 43,7 tisuća hektara što je 5 posto manje nego u prethodnoj godini.  Zob se proizvodila na 23,5 tisuća hektara što iznosi 11 posto više. 

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi od prvog tromjesječja 2015. do prvog tromjesječja 2016.

Površine i proizvodnja soje imale su značajan rast - skoro 89 tisuća hektara zasijano je ovom kulturom, a to je 89 posto više nego 2014. godine.  Proizvodnja je imala rast od 49 posto na 196,4 tisuće tona. Prirod soje po hektaru bio je 2,2 tone po hektaru, dok je isti u 2014. godine bio 2,8 tona po hektaru.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 2,9% u odnosu na 2010., dok su u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine pale za 6,0%. Od skupina proizvoda koje čine najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine cijene kravljeg mlijeka bilježe pad za 11,8%, cijene svinja za 8,0%, a cijene goveda za 0,9%. Cijene kravljeg mlijeka i svinja kontinuirano bilježe pad.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u prvom tromjesečju 2016. u odnosu na 2010. porasle su za 5,1%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2015. pale su za 0,4% na što je najviše utjecao pad cijena energije i maziva.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005, a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje