Zapošljavanje

Povećane kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u poljoprivredi za 2019. godinu

Agrovijesti
Berba grožđa u Feravinu Fotografija: Agrobiz
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2019. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine (Narodne novine br. 116/2018.), stupila je na snagu 22. prosinca 2018. godine.

Nakon Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2018. godinu (Narodne novine br. 122/17.) dodatno su donesene dvije zasebne Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2018. godinu (Narodne novine br. 53/18. i 71/18.), temeljem kojih je došlo do značajnog povećanja broja dozvola, jer navedene količine dozvola za rad i boravak u Republici Hrvatskoj nisu u potpunosti zadovoljile sve iskazane i zatražene potrebe za zapošljavanjem stranaca u 2018. godini, piše Gospodarski list.

Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.)  koji je na snazi od 1. siječnja 2012. godine na sustavan se način regulira problematika ulaska, kretanja, boravka i zapošljavanja stranih državljana na teritoriju Republike Hrvatske. S obzirom da je Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine punopravna članica Europske unije, počevši od 2014. godine predmetna Odluka se od navedenog datuma donosi isključivo za državljane trećih zemalja, tj. državljane onih država koje nisu članice Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora.

Uvažavajući iskazane potrebe nadležnih tijela državne uprave (resora), analizu iskorištenosti radnih i poslovnih dozvola, analizu postojeće strukture nezaposlenih osoba i osoba raspoloživih za rad te mogućnosti zadovoljavanja kadrovskih potreba gospodarstva,

Vlada Republike Hrvatske je odredila ukupne godišnje kvote od 65.100 dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu i to:
- 50.100 dozvola za boravak i rad, od čega je:
- 41.810 dozvola za novo zapošljavanje
- 6.540 dozvola za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu te poljoprivredi i šumarstvu
- 250 dozvola u okviru premještanja unutar društva
- 1.500 dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata.

Uz navedene nove dozvole, 15.000 dozvola je za produženje već izdanih dozvola (od prošlih godina). Kod dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj za novo zapošljavanje stranaca u 2018. godini evidentno je povećanje broja istih u djelatnosti poljoprivrede i šumarstva s 260 na 1.007, a u 2019.g. povećan je broj dozvola s 1.007. na 1.990.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje