Zaštita okoliša

Povjerenik Hogan najavio inicijativu „Farm Carbon Forest“

Agrovijesti
Staklenički plinovi Fotografija: Pixabay
Iako će novi okvir ZPP-a pružiti mogućnost za takvu inicijativu, politička volja za provedbu tih inicijativa mora doći iz država članica. Povjerenik Hogan je stoga potaknuo države članice da procijene mogućnost uključivanja takve inicijative u svoje strateške planove za ZPP.

EU povjerenik za poljoprivredu Phile Hogan pozvao je države članice da razmotre mogućnost inicijative „Farm Carbon Forest“ na zadnjem sastanku Vijeća AGRIFISH koji je održan početkom tjedna. Ova inicijativa bi nagradila poljoprivrednike koji uspješno smanjuju, štede, skladište ili odvajaju ugljik, doprinoseći nacionalnim i Klimatskim ciljeve na razini EU-a.

Moguće je da u okviru prijedloga za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) nakon 2020. godine ova inicijativa doprinese cilju „Klimatske akcije“ i bude postavljena na nacionalnoj razini kroz strateške planove ZPP-a država članica.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: 

Iako je postignut napredak u smanjenju utjecaja poljoprivredno-prehrambenog sektora na klimu, moramo učiniti više i to moramo učiniti sada. Emisije iz poljoprivrede čine oko 10 posto ukupnih emisija CO2 u EU. Ako do sredine stoljeća želimo postići ugljičnu neutralnost, kao što je obećano u Pariškom sporazumu, moramo iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bismo, ne samo povećali učinkovitost, nego i smanjili apsolutnu emisiju, a istovremeno osigurali sigurnost hrane.

Inicijativa „Farm Carbon Forest“ bi nagradila poljoprivrednike za javno dobro koje oni pružaju, u potpunoj usklađenosti s prijedlozima za novi CAP i temeljen na rezultatima. Iako će novi okvir ZPP-a pružiti mogućnost za takvu inicijativu, politička volja za provedbu tih inicijativa mora doći iz država članica. Povjerenik Hogan je stoga potaknuo države članice da procijene mogućnost uključivanja takve inicijative u svoje strateške planove za ZPP.

Devet zajedničkih ciljeva EU-a su prilika za obostranu dobit. Ako se pravilno provedu, doći će do klimatske dividende kao i poslovne dividende. Sa sve više i više potrošača u Europi i širom svijeta koji zahtijevaju klimatske i održive proizvode visoke kvalitete i hrane, jasno je da će to biti budućnost tržišta za poljoprivredu EU.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje