Ekološka proizvodnja

Pozitivni trendovi u razvoju ekološke proizvodnje u RH potiču se kroz EU i državne potpore

Agrovijesti
Ekološka poljoprivreda Fotografija: Thinkstock
Važnost ekološke proizvodnje vidljiva je i iz stalne i neprikrivene financijske potpore ekološkoj proizvodnji putem dodjele bespovratnih sredstava u sklopu državnih i EU potpora. Država kroz stalne financijske, ali i druge prekrivene potpore pokušava stimulirati proizvođače da se odluče baviti ekološkom proizvodnjom.

U zadnjih nekoliko godina vidljiv je porast potražnje za ekološkim proizvodima na globalnoj razini, kao i rast ukupnih poljoprivrednih površina pod ekološkom proizvodnjom, što ukazuje na ubrzani razvoj ekološke poljoprivrede u svijetu. Razvoj poljoprivredne proizvodnje rezultat je povećanja svijesti potrošača o važnosti zdrave, ekološke hrane kao i povećanja dohotka potrošača koji sad mogu izdvojiti više novca za skuplji proizvod.

Globalni trend rasta ekološke poljoprivrede ima izniman utjecaj i na Hrvatsku. Zadnjih nekoliko godina Hrvatska se počinje percipirati kao zemlja iznimnog potencijala u ekološkoj proizvodnji. Potražnja za ekološkim proizvodima u Hrvatskoj stalno raste, posebice kod urbanog stanovništva i turista. Rezultat je to povećanja svijest potrošača o važnosti ekoloških proizvoda.

PREDNOSTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE:

Doprinosi održavanju i povećanju plodnosti, stabilnosti i biološke raznolikosti tla

Sprječava zbijanje i eroziju tla

Doprinosi boljem recikliranju ekoloških materijala

Povećava profitabilnost i produktivnost malih poljoprivrednih gospodarstva

Rezultira povećanom zaposlenosti

Lakša prepoznatljivosti i promidžba proizvoda

Doprinosi jačanju tržišne pozicije i prepoznatljivosti malih poljoprivrednih gospodarstva.

Ekološka proizvodnja značajno doprinosi rastu malih proizvođača te razvoju ruralnih područja koja često zaostaju za urbanim sredinama. Ekološka proizvodnja omogućuje veću profitabilnost malih gospodarstava te povećava produktivnost, omogućuje proizvodnju proizvoda veće kakvoće, lakši plasman poljoprivrednih proizvoda, ali i povećano zapošljavanje za preradu i prodaju, te bolje iskorištenje poljoprivrednih površina.

Navedeno doprinosi višem dohotku te u konačnici višem standardu poljoprivrednog proizvođača. Također, olakšava promidžbu proizvoda jer ekološki proizvodi dobivaju više medijskog prostora, navode se kao primjeri društveno odgovorne proizvodnje i slično.

Važnost ekološke proizvodnje vidljiva je i iz stalne i neprikrivene financijske potpore ekološkoj proizvodnji putem dodjele bespovratnih sredstava u sklopu državnih i EU potpora. Država kroz stalne financijske, ali i druge prekrivene potpore pokušava stimulirati proizvođače da se odluče baviti ekološkom proizvodnjom.

Kroz izravna plaćanja i Mjeru 11 – Ekološki uzgoj isplaćuje se novčana naknada za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanje posebnih uvjeta propisanih zakonodavnim okvirom. Također, u većini natječaja koji se objavljuju iz Programa ruralnog razvoja, dodatne bodove ostvaruju korisnici koji se bave ekološkom proizvodnjom te ih ste na taj način nagrđuje za uložen dodatni rad i trud.

Financijske potrebe ekoloških proizvođača moraju se promatrati sa stajališta početnih troškova za prijelaz na ekološku poljoprivredu, proizvodnih troškova i očekivanih prihoda, kao i u svijetlu njihovog pozitivnog doprinosa općem dobru (zaštita okoliša i prirode).

3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“

Zbog navedenog uspostavljen je sustav potpora koji omogućuje lakši prijelaz na ekološku poljoprivredu pomoću sufinanciranja troškova u prvim godinama sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete.

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi troškovi su:

Troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete

Troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet javne potpore iznosi 100 %.

Rok za podnošenja zahtjeva za potporu je 30.rujan 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

 

Kratki lanci opskrbe - Micro projekti
Ante Plazonić, voditelj projekata MICRO projekt d.o.o.

Tel +385 21 555 402

ante.plazonic@ultimativa.com

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje