Dobrobit životinja

Praktični savjeti za siguran prijevoz svinja - smjernice podržane od Europske komisije

Agrovijesti
Prijevoz svinja Fotografija: Thinkstock
Praktične smjernice za procjenu prikladnog prijevoza svinja sukladno propisima EU i u skladu s praksom dobrobiti životinja mogu se dobiti na web-stranici UECBV-a (European Livestock and Meat Trading Union)

Institucije Europske komisije podržale su i pozdravile praktične smjernice, savjete i procjene prikladnosti prijevoza svinja, koje su izradili vodeći EU poljoprivredno-prehrambeni, veterinarski, cestovni i stručnjaci za dobrobit životinja. Praktični savjeti kako na siguran način prevoziti životinje i ne ugroziti ih prilikom transporta, trebali bi postati dodatni alat dostupan za profesionalce koji bi trebali voditi brigu o visokoj razini sigurnosti prijevoza svinja. Na praktičnim su savjetima brojne institucije koje se bave dobrobiti životinja radile dvije godine.

"Dok je uloga europskog zakonodavstva da postavlja i usklađuje pravila i uredbe kojima se štite životinje, smjernice poput ovih, koje objašnjavaju kako se ta pravila moraju provoditi u praksi, presudne su i korisne“, rekla je Andrea Gavinelli, voditeljica Odjela za zaštitu životinja pri Europskoj komisiji (DG SANTE). Gavinelli ističe kako će ove smjernice i savjeti pomoći svim odgovornim osobama koje sudjeluju u prijevozu životinja i trebaju osigurati visoku razine njihove dobrobiti.

Smjernice su izrađene tako da mogu pružiti jednostavnu pomoć i dati savjete profesionalcima koji su uključeni u transport svinja s ciljem nadopune postojećeg EU zakonodavstva. One ne predstavljaju današnju stvarnu situaciju u Europi, već pružaju sveobuhvatan popis mogućih situacija koje mogu dovesti do neprikladnog prijevoza, te na praktičan način daju operaterima u transportu upute kako osigurati maksimalnu dobrobit životinja. Smjernice su vizualne, a pri izradi su se koristile fotografije i crteži te jednostavan tekst kojim se sugeriraju svi mogući načini transporta i sve situacije koje se pri transportu mogu dogoditi, jer je interes svih u lancu da se transportom osigura visoka razine dobrobiti životinja.

Transport može uzrokovati patnju životinja, a neprikladan prijevoz može biti i sankcioniran sukladno brojnim europskim propisima, što implicira i moguće financijske gubitke, ali i oduzimanje licenci i dozvola za prijevoznike i/ili vozače. Iako je primarni cilj uputa dobrobit životinja, smjernice su također korisne i iz razloga bolje zaštite zdravlja i sigurnosti svih sudionika uključenih u proces transporta.

Smjernice su trenutno dostupne na engleskom, a u sljedećih nekoliko mjeseci bit će dostupne i na nizozemskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, poljskom, rumunjskom i španjolskom jeziku. Ako se profesionalno bavite transportom svinja, kopiju smjernica možete zatražiti preko web-stranice UECBV-a (European Livestock and Meat Trading Union).

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje