Javno savjetovanje

Predajte svoja iskustva s provedbom "greeninga"

Agrovijesti
Zeleno Fotografija: Pixabay
Ministarstvo poljoprivrede poziva na Javno savjetovanje Europske komisije o iskustvima iz prve godine primjene obveza „ekologizacije“ u okviru programa izravnih plaćanja (ZPP) koje traje do 08. ožujka

Nakon prve godine provedbe sustava “zelenih plaćanja”, a s ciljem njegovog pojednostavljenja, Europska komisija u suradnji s državama članicama EU radi na analizi uspostavljenih mehanizama te na pronalaženju eventualnih mogućnosti kako bi se „zelena plaćanja“pojednostavila ili unaprijedila.

Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici, stručnjaci Savjetodavne službe, provedbenih tijela u poljoprivredi (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatska poljoprivredna agencija i dr.), Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te ostali stručnjaci i pojedinci koji se bave pitanjima poljoprivredne proizvodnje i veze između poljoprivrede i zaštite okoliša, kao i nevladine organizacije, pripadnici sveučilišne zajednice i ostala zainteresirana javnost na uključenje u javno savjetovanje Europske Komisije o “zelenim plaćanjima”.

Od posebnog su interesa mišljenja povezana s provedbom ekologizacije, jednakim uvjetima za sve (mogućnost upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima ravnopravno s poljoprivrednicima iz drugih država članica EU-a) i proizvodnim potencijalom te mišljenja o mogućim načinima pojednostavnjenja okvira ekologizacije i s njim povezanog administrativnog opterećenja. Isto se tako očekuje prikupljanje prvih mišljenja ispitanika o učincima ekologizacije.

Odgovori će se upotrijebiti u analizi, koju će među ostalima provesti i Komisija, o mogućnostima smanjenja administrativnog opterećenja za poljoprivrednike i nacionalne uprave koje je posljedica provedbe tih uredbi; i/ili kada se zahtjevi preklapaju ili su nedosljedni; i moguće ih je izmijeniti bez utjecaja na ciljeve zaštite okoliša u okviru ekologizacije te na dobro financijsko upravljanje ZPP-om.

Komentare i prijedloge možete dati putem Upitnika.

 

Što su to "zelena plaćanja"?

Poljoprivrednici koji ostvaruju prava na plaćanja u okviru Programa osnovnog plaćanja dužni su od 2015. godine pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš na površinama za koje ostvaruju izravna plaćanja (osim poljoprivrednika koji spadaju u kategoriju „mali poljoprivrednici“ - godišnja izravna plaćanja do 5.000 kn).

Time ostvaruju dodatni godišnji iznos po hektaru uz osnovno plaćanje, tzv. „ZELENO PLAĆANJE”, čiji iznos ovisi o iznosu osnovnog prava na plaćanja (otprilike 70% iznosa osnovnog plaćanja).

Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš su

raznolikost usjeva pravilo 2 ili 3 kulture
ekološki značajne površine (EZP) na oranicama 5% oranica važnih za okoliš
čuvanje trajnih travnjaka i pašnjaka zaštićeni Natura 2000 travnjaci + očuvanje nacionalnog omjera
travnjaka i ostalih poljoprivrednih površina

Navedene obveze nastavljaju se i dalje tijekom sadašnjeg Programskog razdoblja EU (2014. - 2020.).

Prema podacima  Agencije za plaćanja temeljem jedinstvenih zahtjeva za 2015. godinu, ukupno 97.330 poljoprivrednih gospodarstava zatražilo je izravna plaćanja (s ukupnom poljoprivrednom površinom od otprilike 1.020.000 ha, od čega oranice predstavljaju 808.000 ha.

Kad je riječ o uvjetima za ostvarenje zelenih plaćanja, otprilike 12.620 korisnika (koji obrađuju više od 10 ha oranica) mora voditi računa o raznolikosti usjeva, od kojih nešto manje od 9.000 treba imati „ekološki značajne površine“ s obzirom da obrađuju više od 15 ha oranica (s jednogodišnjim kulturama); (s ukupnom površinom oranica od otprilike 560.000 ha).

U registru obrađenih poljoprivrednih čestica (ARKOD-u) registrirano je 60.000 ha okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnim područjima unutar Natura 2000 područja, koje  poljoprivrednici ne smiju prenamijeniti u druge poljoprivredne svrhe (kao npr. u oranicu ili trajni nasad). Nacionalni referentni omjer travnjaka i ostalih poljoprivrednih površina iznosi 12,76%.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje