PROJEKT 'BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA'

Predstavljanje Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Agrovijesti
Sjeme Fotografija: Thinkstock
Provedbom ovog projekta Znanstveni centar izvrsnosti (CroP-BioDiv) će postati vrhunska istraživačka mreža s ciljem stvaranja novih saznanja u svrhu unapređenja sustava znanosti i visokog obrazovanja, uključivanja u Europski istraživački prostor, te poticanja oplemenjivanja bilja i sjemenarstva kao strateškog sektora poljoprivrede u RH

Provedbom ovog projekta Znanstveni centar izvrsnosti (CroP-BioDiv) će postati vrhunska istraživačka mreža s ciljem stvaranja novih saznanja u svrhu unapređenja sustava znanosti i visokog obrazovanja, uključivanja u Europski istraživački prostor, te poticanja oplemenjivanja bilja i sjemenarstva kao strateškog sektora poljoprivrede u RH. Transfer znanja iz područja djelatnosti ZCI CroP-BioDiv imat će tako pozitivan učinak na razvitak nacionalne industrije sjemena i sadnog materijala, te time i na razvitak poljoprivredne i prehrambene industrije u cjelini.

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv) je proglašen krajem 2015. godine. Projekt 'Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja' financira se od 2018. godine iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 37.511.157,82 kn, od čega se 15% financira iz nacionalnih izvora.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Istraživačka skupina uključuje znanstvenike triju fakulteta (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet) i triju instituta (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč; Poljoprivredi institut Osijek i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split), te stoga okuplja ugledne znanstvenike
s vodećih visokoškolskih ustanova kao i znanstvenih instituta iz područja poljoprivrede u Hrvatskoj.

Potreba za provođenjem projekta proizlazi iz stanja u oplemenjivanju bilja u RH kao jednoj od ključnih sastavnica razvitka poljoprivrede. Počeci oplemenjivanja u RH sežu na početak XX. stoljeća, a u posljednjih šezdesetak godina registirano je preko 1,200 domaćih kultivara. Navedeni su kultivari nastali upotrebom klasičnih metoda temeljenih na analizi agronomskih svojstava. Iako su klasične metode uvelike doprinjele povećanju prinosa, u XXI. stoljeću one više nisu dostatne za učinkovit razvitak novih kultivara. Suvremeni oplemenjivački programi uključuju brojne metode fenotipizacije i genotipizacije visoke propusnosti, a
posljedice se jasno vide analizirajući tržište sjemena u RH u posljednjih 25 godine na kojem multinacionalne
oplemenjivačke tvrtke postaju dominantne.

Stoga su ciljevi projekta sljedeći: 

-povećanje dobiti koja proizlazi iz održive upotrebe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, (2) uvođenje i optimizacija   suvremenih tehnika fenotipizacije visoke
- propusnosti koje su nužne za identifikacije ključnih svojstava biljnih vrsta, te (3) uvođenje i optimizacija
  suvremenih tehnika genotipizacije temeljenih na sekvenciranju nove generacije uz primjenu novih pristupa
  u statističkoj analizi podataka.
- Istraživanja se provode na osam biljnih vrsta - modela koje predstavljaju glavne poljoprivredne kulture
( kukuruz, pšenica, soja), tradicijske kulture (vinova loza, maslina) kao i kulture koje su nedovoljno
 zastupljene ili ih gotovo nema u komercijalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u R. Hrvatskoj
(kupusnjače/lukovi, grah i dalmatinski buhač/kadulje)

 

PROJEKT U BROJKAMA:

- 6 ustanova
- 28 znanstvenika
- 2 novozaposlena poslijedoktoranda i 2 već zaposlena poslijedoktoranda
- 8 novozaposlenih doktoranada i 3 već zaposlana doktoranda
- 3 novozaposlenih administratora/tehničara

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 37.511.157,82 KN

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 31.884.484,15 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2018.–2023.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje