Dugogodišnji predavač

Prof.dr.sc. Ivica Kisić novi je dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Agrovijesti
Fotografija:
U njegovu 30-godišnjem znanstvenom radu i djelovanju dominanstne istraživačke teme su mu zaštita i obrada tla te ekološka poljoprivreda

Prof. dr. sc.Ivica Kisić novi je dekan zagrebačkog Agronomskog fakuteta, objavio je fakultet u srijedu popodne na svojim mrežnim stranicama. 

Novoizabrani dekan sveučilišni je profesor u trajnom zvanju i nositelj modula Temelji uzgoja bilja, Uvod u ekološku poljoprivredu, te Sanacija i obnova oštećenih tala. U njegovu 30-godišnjem znanstvenom radu i djelovanju dominanstne istraživačke teme su mu zaštita i obrada tla te ekološka poljoprivreda. 

Objavio je znanstvene i stručne radove sa 186 znanstvenika iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Češke, Finske, Hrvatske, Japana, Kine, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, USA i Velike Britanije. kao autor i koauror do sada je objavio 10 knjiga te 19 poglavlja u znanstvenim i stručnim knjigama.

Utemeljitelj je studija Ekološka poljoprivreda na preddiplomskom studiju, odnosno voditelj diplomskog studija Ekološka poljoprivreda i agroturizam na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnji je član Vijeća interdisciplinarnih sveučilišnih poslijediplomskih stručnih studija: Ekoinženjerstvo i Upravljanje gradom, koji se izvode pri Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

Na navedenim studijima nositelj je modula: Gradska poljoprivreda odnosno Zaštita tla. Dobitnik je godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolju disertaciju u 1998. godini, te godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolje objavljeno znanstveno djelo u 2006. godini. Dobitnik je nagrade (2007. godine): Počasni savjetnik Fakulteta za poljoprivredu i okolišne znanosti, koju mu je dodijelio istoimeni Fakultet iz Gödöllóa, Mađarska. Dobitnik je Priznanja (Eko oskar) prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za dostignuća u zaštiti okoliša u 2012. godini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo mu je za 2012. godinu Godišnju nagradu za znanost.