PO UZORU NA JABUKE

Proizvođači mandarina za prvu klasu traže početnu cijenu od četiri kune

Agrovijesti
Fotografija:
U pozivu na sastanak koji su uputili nadležnima, udruga proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež predlaže postavljanje početne cijene mandarina 1. klase na ćetiri kune

Udruga proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež uputila je 27. kolovoza nadležnima poziv na sastanak na temu ovogodišnje berbe mandarina.

S obzirom da je tek mjesec dana do početka berbe mandarina u dolini Neretve, smatraju izuzetno važnim organizirati sastanak na temu ovogodišnje berbe, načina otkupa i plasmana mandarina. 

Kao vrlo bitne teme predlažu određivanje početne cijene mandarina 1. klase na četiri kn po uzoru na jabuke, dogovor oko kalibiriranja (kalibre 1,2,3 i 4 svrstali bi u 1. klasu), način prijema mandarina na otkupu, vaganje i izdavanje otkupnih blokova, potporu proizvođačima mandarina oko aktivnosti suzbijanja mediternaske voćne muhe (Ceratitis capitata), osiguranje i svakodnevnu dostupnost svih službi potrebnih za izvoz mandarine, olakšavanje i pojednostavljenje prodaje mandarina OPG-ovima po općinama i gradovima Republike Hrvatske te omogućavanje povoljne dostave proizvođačima mandarina krajnjim potrošačima putem Hrvatske pošte. 

Udruga Neretvanska mladež pozvala je ministricu poljoprivrede da u što kraćem roku organizira sastanak.