Neslavni rekord

Hrvati rekorderi po kolinju - 33% svinja završi u tradicijskom klanju

Agrovijesti
Kobasice Fotografija: Pixabay
Na razini EU tradicijsko klanje je sporadična i potpuno marginalna pojava, dok na kolinju u Hrvatskoj završi 69.000 tona svinjskog mesa i 59.000 tona peradi

Hrvatska je u samom vrhu zemalja EU koje i dalje velike količine mesa proizvode za vlastite potrebe, odnosno obavljaju klanje stoke na drugim mjestima koje nisu klaonice - tzv. tradicijskim klanjem. Prema podacima Eurostata za 2014., čak 33% od ukupne proizvodnje svinjskog mesa u Hrvatskoj se i dalje dobiva na ovaj način, odnosno radi se o količini od oko 33.800 tona svinjskog mesa koje se preradi na kolinjima. Osim Hrvatske, u vrhu zemalja koje poznaju kategoriju tradicijskog klanja svinja jesu i Slovenija s 32%, Slovačka s 24%, Rumunjska s 21,2% i Latvija s 23,8% od ukupne količine svinjskog mesa.

Najveći dio tradicijskog klanja za vlastite potrebe odnosi se na svinje (62,3%) za razliku od male ispašne stoke (19,3%) i goveda (18,4%).

Hrvatska je u samom vrhu i po tradicijskom klanju ovaca, a u 2014. godini na ovaj je način završilo 89,3% ukupne težine prerađenog mesa ovaca ili janjetine.   

Na razini EU tradicijsko klanje je sporadična i potpuno marginalna pojava, pa se prema podacima Eurostata na ovaj način proizvede tek 1,8% ukupne količine svinjskog mesa. Neke zemlje poput Velike Britanije, Švedske, Finske i drugih razvijenih zemalja u svojoj statistici nemaju uopće ovu kategoriju prerade mesa.

Ovi podaci mogu se povezati i s nacionalnim nedostacima u veterinarskom informacijskom sustavu. EU ima stroga pravila koja se tiču higijene te praćenja proizvodnje hrane po fazama u proizvodnom lancu, uključujući klanje, preradu i distribuciju, u cilju osiguranja sigurnosti hrane u cijeloj Europi, dok ta pravila još uvijek nisu do kraja primjenjiva u zemljama koje imaju ovakvu tradiciju.

U 2014. čak 81,3% tradicijskog klanja zabilježeno je u novim zemljama članicama, dakle onima koje su ušle u EU u 2004. ili kasnije, a među njima je i Hrvatska.

Iako se radi i dalje o visokim udjelima, ipak se može reći da je općenito trend u opadanju: ostalo klanje palo je za 44% u EU-28 između 2009. i 2014. godine, ali ostalo je na značajnoj razini u Bugarskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.

Iako susjedna Srbija nije u EU, Eurostat je objavio podatke i za nju, pa je tako više od 50% svinjskog mesa proizvedeno kroz kolinje, odnosno radi se o količini od oko 170.000 tona.  

EU: Proizvodnja mesa u 2014. 

Svinjsko meso najznačajnija je kategorija mesa u EU, pa je ukupna proizvodnja iznosila preko 22,1 milijuna tona, odnosno 51% godišnje proizvodnje svog mesa. Slijedi meso peradi s 13 milijuna tona (30%).

Proizvodnja goveđeg mesa ukupno iznosi 7,3 milijuna tona (17%), a ovčjeg i kozjeg samo 0,8 milijuna tona, što je oko 2% od ukupne mesne proizvodnje.

Podaci Eurostata za Hrvatsku govore da je u 2014. godini proizvedeno ukupno 173.000 tona mesa (goveđeg, svinjskog, ovčjeg te peradi). Od toga najveći dio otpada na svinjsko meso - 69.000 tona, te perad - 59.000 tona. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje