crne brojke

Proizvodnja mlijeka u 2019. ponovno u padu, sve je manje isporučitelja

Agrovijesti
Fotografija:
Proizvodnja kravljeg mlijeka u 2019. pala je za 3.9 % u odnosu na 2018. , a broj prikupljivača mlijeka smanjen čak za 11.6 %

Količina kravljeg mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj 2019. te isporučenog u mljekare za 3.9 % je manja u odnosu na 2018. Vidljivo je to iz godišnjih izvješća koje je objavilo Ministarstvo poljoprivrede. 

Lani je tako proizvedeno gotovo 18 tona mlijeka manje no godinu prije kada je proizvedeno 453.458 tona mlijeka. I te je 2018. zabilježen pad u proizvodnji od 4.9% u odnosu na godinu prije.

Hrvatski su isporučitelji mljekarama lani dostavili 435.606 tona mlijeka u svim hrvatskim županijama. Najviše je mlijeka prikupljeno u Osječko-baranjskoj županiji gdje je prikupljeno oko 131 tona mlijeka što je gotovo tri tone manje u odnosu na 2018. 

Neznatan porast proizvodnje u 2019. bilježi Brodsko-posavska županija, a jedini isporučitelj u Primorsko-goranskoj županiji, iz općine Čavle isporučio je 41,470 kilograma više no 2018. 

U još većem padu je broj isporučitelja mlijeka. U 2018. mlijeko je isporučivalo 6 193 isporučitelja dok je u 2019. broj pao na 5 473 što je pad za 11.6%. 

Količine isporučenog mlijeka predstavljaju ukupno proizvedene količine mlijeka u 2019. koje je isporučeno mljekarama. Podaci ne sadrže mlijeko koje se prodaje na kućnom pragu, niti ono proizvedeno za osobne potrebe.