Ekološka poljoprivreda

Proizvodnja organske hrane u Srbiji udvostručena u odnosu na 2012.

Agrovijesti
Ekološka poljoprivreda Fotografija: Thinkstock
Površina na kojoj se uzgaja ekološka hrana u Srbiji udvostručena je od 2012. godine, na 13.400 hektara, broj proizvođača je povećan više od šest puta – sa 1.061 na 6.153, a izvoz je porastao sa 3,77 na 23,1 milijuna eura, objavila je organizacija NALEDA.

Površina na kojoj se uzgaja ekološka hrana u Srbiji udvostručena je od 2012. godine, na 13.400 hektara, broj proizvođača je povećan više od šest puta – sa 1.061 na 6.153, a izvoz je porastao sa 3,77 na 23,1 milijuna eura, objavila je organizacija NALEDA.

Ipak, samo 0,4% obradivih površina se koristi za organsku proizvodnju, što je mnogostruko manje nego kod drugih susjednih država iz EU (Austrija 21,3%, Hrvatska 6,1%, Bugarska 3,2%), a razlog za to su, kako je navedeno, prepreke u propisima i nedovoljna podrška.

NALED i udruženje Agro klaster Srbije zato tijekom proisnca organizira javnu kampanju "Mjesec organske hrane" kako bi pružili priliku proizvođačima, potrošačima i njihovim asocijacijama, predstavnicima relevantnih institucija i stručnoj javnosti da ponude rješenja za unaprjeđenje uvjeta za proizvodnju organske hrane u Srbiji.

- Cilj nam je da kroz dijalog javnog i privatnog sektora zajedno dođemo do najboljih rješenja za probleme sa kojima se susrećemo. U Srbiji dominiraju mali proizvođači sa prosječnom veličinom posjeda od pet hektara, što je tri puta manje u odnosu na prosjek EU. Kako su najčešće registrirani kao poljoprivredna gospodarstva, propisi ih bez opravdanog razloga ograničavaju na proizvodnju niskog stupnja prerade, što poljoprivrednike čini nekonkurentnim - rekao je predsednik Upravnog odbora Agro klastera Miloš Janjić.

- Ključ uspjeha u jačanju konkurentnosti leži u sustavu poticaja koji je potrebno prilagoditi potencijalu i potrebama organske proizvodnje. Takođe, imajući u vidu postojeće kapacitete inspekcije za kontrolu organske hrane, tržište Srbije je veoma ranjivo na pojavu nelojalne konkurencije i lažnih organskih proizvoda koji mogu narušiti povjerenje potrošača - rekao je konzultant za ekonomska i pitanja dobre uprave u NALED-u Dušan Vasiljević.

"Mjesec organske hrane" dio je četvorogodišnjeg Projekta javno-privatnog partnerstva za razvoj koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi NALED. 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje