CIJENE U POLJOPRIVREDI U 2016.

Pšenica po toni jeftinija za 240 kuna, a cijena mlijeka pala na 2,31 kunu

Agrovijesti
Poljoprivreda Fotografija: Pixabay
Cijene poljoprivrednih proizvoda u 2016. u odnosu na 2015. uglavnom bilježe pad kod većine biljnih i nekih stočnih proizvoda.

Cijene poljoprivrednih proizvoda u 2016. u odnosu na 2015. uglavnom bilježe pad kod većine biljnih i nekih stočnih proizvoda.

Pale su cijene žitarica, posebno pšenice, koja ima velik udio u vrijednosti žitarica. U skupini industrijskog bilja pale su cijene svih uljarica, dok su cijene šećerne repe i duhana porasle.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku cijena pšenice je bila manja za 240,88 kuna po toni, kukuruza za 206,99 kuna manje, uljane repice za 252,21 kune, dok je rast kod šećerne repe bio 49,59 kuna po toni. 

Cijena mlijeka je primjerice pala na godišnjoj razini sa 2,55 za kilogram na 2,31 kunu

Od važnijih proizvoda stočarstva u kojem najveći udio čine kravlje mlijeko, svinje i goveda samo skupina svinja bilježi blagi rast cijena u odnosu na 2015.Također su pale cijene kod većine proizvoda u skupini povrća. U skupini voća, u kojoj najveći udio čine jabuke i mandarine, cijena jabuka je porasla, dok je cijena mandarina pala u odnosu na 2015. Na porast cijena jabuka utjecala je mala proizvodnja uvjetovana proljetnim mrazom.

Cijene izabranih dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju kod nekih proizvoda bilježe rast, dok kod nekih proizvoda bilježe pad u 2016. u odnosu na 2015.

U nastavku pogledajte tablicu odnosom cijena poljoprivrednih proizvoda: 

Proizvođačke cijene u poljoprivredi

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje