Tromjesečni indeks

Rasle cijene biljnih proizvoda, cijene stoke i peradi u padu u odnosu na 2020.

Agrovijesti
Fotografija:
Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 8,4%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. pale su za 0,1%

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama. Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 8,4%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. pale su za 0,1%.

 Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. porasle su za 19,9%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle su za 6,8%. Na porast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. utjecale su cijene proizvoda u svim skupinama, osim u skupinama krumpir (uključujući sjemenski), gdje su cijene pale za 48,0%, i vino, gdje su pale za 3,1%.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda niže su za 0,4% nego u 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. niže su za 5,8%. Od skupina proizvoda koje čine najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine pale su cijene svinja, za 31,1%, dok su porasle cijene mlijeka, za 0,9%, i cijene goveda, za 1,2%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u prvom tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 3,7%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle za 6,8%. Na navedeni porast najviše je utjecao porast cijena stočne hrane.