Poslavanje

Ravnateljstvo za robne zalihe 2016. ostvarilo prihode i primitke u iznosu od 115,8 milijuna kuna

Agrovijesti
Žetva pšenice Fotografija: Pixabay
Ravnateljstvo za robne zalihe tijekom 2016. ostvarilo je prihode i primitke u ukupnom iznosu od 115,8 milijuna kuna, prihodi od prodaje strateških robnih zaliha iznosili su 8,4 milijuna kuna, a prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 107,4 milijuna, navodi se u Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama koje je upućeno u saborsku proceduru.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 114,1 milijun, što je za 9,48 posto manje u odnosu na 2015. godinu. Rashodi poslovanja su 23 milijuna i manji su za 29,04 posto u odnosu na prethodnu godinu. Do smanjenja rashoda je, kako se ističe u Izvješću, došlo zbog prestanka intervencije na poplavljenim područjima, te smanjenja intervencija vezanih za dolazak migranata u RH.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 91 milijun kuna, od čega su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 283.353 kuna, a rashodi za nabavu strateških zaliha u iznosu od 90,8 milijuna kuna što je manje za 0,93 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tekuće donacije u naravi odnose se na danu humanitarnu pomoć temeljem odluke vlade isporukom roba iz strateških robnih zaliha Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, te isporuka roba Hrvatskom Crvenom križu za potrebe migranata.

U izvještajnom je razdoblju Ravnateljstvo za robne zalihe ostvarilo višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 1,7 milijuna kuna koji s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz ranijih godina u iznosu 3,5 milijuna kuna, čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju i iznosi 5,3 milijuna kuna. 

Zadnjim danom 2016. godine ukupna potraživanja su iznosila 449,4 milijuna  kuna, te su veća za 0,82 posto u odnosu na prethodnu godinu,  a riječ je o uglavnom potraživanjima koja su nastala do 2004. godine, za koja su poduzete sve pravne radnje te su pokrenuti kazneni postupci za odgovorne osobe.

Ukupne obveze zadnjeg dana 2016. iznosile su 214,9 milijuna kuna te su bile manje za 0,12 posto u odnosu na godinu ranije. Najveću obvezu čini obveza za kreditna sredstva doznačena za otkup pšenice u 2004. godini u iznosu od 213,2 milijuna kuna. Obveze prema dobavljačima za zakupnine i najamnine, ostale tekuće obveze, i obveze za ostale materijalne rashode iznose 1,5 milijuna kuna i odnose se na račune za prosinac 2016. godine, čije je dospijeće plaćanja u siječnju 2017.

Sveukupna vrijednost roba robnih zaliha posljednjeg dana prosinca 2016. iznosila je 467,2 milijuna kuna što je za 21,59 posto više nego u 2015.. Do povećanja je došlo zbog nabave robe koja je utrošena u 2014. i 2015. godini na poplavljenim područjima, te robe za potrebe migranata i nabave sukladno Godišnjem programu.

U izvješću se napominje kako se od sredine rujna 2015., zbog povećanog dolaska migranata u RH, ukazala potreba interveniranja strateškim robnim zalihama u svrhu njihovog zbrinjavanja, a ta se intervencija nastavila i u 2016.

Kada je riječ o nabavi robe, tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je nabava strateških robnih zaliha u vrijednosti od 90,8 milijuna kuna. Postupkom javne nabave te postupkom bagatelne nabave izvršena je nabava robe u vrijednosti 90,2 milijuna kuna, dok se ostatak odnosi na plaćene trošarine, troškove tehničkog pregleda i dodatne opreme za čamce za spašavanje.

U strukturi strateških robnih zaliha najveću vrijednost čini pšenica 19 posto, eurodizel gorivo 17 posto, višenamjenske cisterne, šatori i juneće meso po 6 posto, ulje za loženje 5 posto, a slijede motorni benzin, mesne konzerve, cjelodnevni suhi obrok, šećer, riblje konzerve, kukuruz, mlazno gorivo, kontejneri te mlijeko u prahu.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje