SVE PRIJAVE TREBAJU DOPUNU

Rezultati natječaja Nacionalnog programa pomoći sektoru vina

Agrovijesti
Fotografija:
Gotovo sve prijave zahtijevaju dopunu, obrazloženje ili ispravak dokumentacije, zbog čega su izmjenjeni pravilnici, omogućena isplata po završenoj aktivnosti i uvedena najava natječaja, objavio je APPRRR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uputila je obavijest prijaviteljima na natječaje iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

Tijekom 2019. godine objavljeno je pet natječaja na koje je zaprimljeno 177 prijava, izvijestili su iz Agencije. Kroz dva natječaja za mjeru "Informiranje u državama članicama" zaprimljeno je šest prijava. Izdane su tri Odluke o odobrenju u iznosu od 315.311,59 kuna i tri odluke o odbijanju. Obrada prijava završena je u studenom 2019. godine, a projekti su u fazi provedbe.

Kroz Natječaj za mjeru "Promidžba vina na tržištima trećih zemalja" zaprimljeno je 20 prijava. Izdano je osam Odluka o odobrenju u iznosu od 1.963.014,47 kuna i 12 odluka o odbijanju. Obrada prijava je završena u listopadu 2019. godine, a projekti su u fazi provedbe. 

Kroz Natječaj za mjeru "Ulaganja u vinarije i marketing vina" zaprimljene su 104 prijave. Izdano je 43 Odluke o odobrenju u iznosu od 21.764.034,01 kuna i 16 odluka o odbijanju. Za 25 prijava je izdano, a za 20 prijava je u postupku izdavanje Zahtjeva za dopunu. Zahtjevi za dopunu bit će izdani do početka ožujka.

U Agenciji napominju da podnositelji prijava mogu započeti s aktivnostima iz projekta nakon podnošenja prijave na javni natječaj, a prije izdavanja Odluke o odobrenju projekta, osim ako je jedna od aktivnosti rekonstrukcija projekta. U tom slučaju aktivnosti mogu započeti nakon izdavanja nalaza kontrole na terenu.

Na Natječaju za mjeru "Restrukturiranje i konverzija vinograda" zaprimljeno je 47 prijava. Izdano je devet Odluka o odobrenju u iznosu od 12.243.615,20 kuna i dvije odluke o odbijanju. Za 13 prijava je izdano, a za 23 prijave je u postupku izdavanje Zahtjeva za dopunu, koji će se izdati do početka ožujka. Izvršena je administrativna kontrola prihvatljivosti korisnika i vinogradarske površine te kontrola na terenu u studenom za svih 47 prijava, od kojih je 45 uredno. U Agenciji napominju da svi podnositelji koji su zaprimili uredan nalaz kontrole na terenu mogu započeti s aktivnostima iz projekta.

U APPRRR-u ističu kako se učestalo susreću s nepotpunim prijavama za koje je potrebno tražiti dopune, što je slučaj kod gotovo 100% prijavljenih projekata, za koje se traži dopuna, obrazloženje ili ispravak dokumentacije.

Agencija je izmijenila pravilnike kako bi se korisnicima omogućio početak aktivnosti po prijavi na natječaj, odnosno po zaprimanju nalaza kontrole na terenu. Omogućena je isplata po završenoj aktivnosti u mjeri "Restrukturiranja i konverziji vinograda" i mjeri "Ulaganja u vinarije i marketing vina" kako bi korisnici mogli brže doći do sredstava. Uvedena je i najava natječaja kako bi korisnici imali dovoljno vremena za što kvalitetniju pripremu dokumentacije, čime bi se smanjio broj dopuna te značajno ubrzala i obrada, ističu u Agenciji, koja je najavila i povećanje broja djelatnika.

"Veseli nas i interes naših korisnika koji je vidljiv po značajnom povećanju broja podnesenih prijava na natječaje", poručuju iz Agencije.

Odluke o isplati donose se u prosjeku do tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za isplatu, a zahtjevi za isplatu obrađuju se bez kašnjenja.

Tijekom 2019. godine, Agencija je odobrila 78 zahtjeva za isplatu u vrijednosti od 46.308.897,83 kuna potpore.