Zaštita žena

Seoske žene u Srbiji dobit će pravo na porodiljnu naknadu

Agrovijesti
Žena u poljoprivredi Fotografija: Thinkstock
Žene vlasnice poljoprivrednih gospodarstva na selu u Srbiji od iduće će godine imati pravo na porodiljnu naknadu, kao što imaju i druge zaposlene žene, najavio je Aleksandar Vulin, ministar rada, zapošljavanja, socijalne i boračke politike.

Žene vlasnice poljoprivrednih gospodarstva na selu u Srbiji od iduće će godine imati pravo na porodiljnu naknadu, kao što imaju i druge zaposlene žene, najavio je Aleksandar Vulin, ministar rada, zapošljavanja, socijalne i boračke politike.

On je objasnio kako će porodiljna naknada vlasnicama OPG-a biti veliki iskorak i nešto što bi trebalo promjeniti ne samo kvalitetu života žena na selu, već i odnos prema njima. - Ovo je jasna poruka. Neka žena bude vlasnik poljoprivrednog gospodarstva i od države će dobiti porodiljnu naknadu. Među vlasnicima poljoprivrednih gospodarstava ima 17 odsto žena – rekao je Vulin.

Istraživanje “Sekonsa” pokazalo je kako su žene vlasnice tek jedne desetine seoskih domaćinstava, a da 84 posto njih ne posjeduje zemlju. Mirovinsko i invalidsko osiguranje ne uplaćuje njih 93 posto, a 17 posto nema ni zdravstveno osiguranje.

Razlog je najčešće taj što nemaju svoj novac. Isto istraživanje pokazalo je da čak 74 posto seoskih žena ima status pomažućeg člana gospodarstva, što znači da su angažirane u obiteljskom poslu, ali nisu plaćene za taj rad. U sezoni poljoprivrednih radova, 65 posto žena radi duže od propisanog punog radnog vremena, bez dana odmora.

Direktorica Pokrajinskog zavod za ravnopravnost spolova Diana Milović ocjenjuje kako bi porodiljna naknada vlasnicama poljoprivrednih gospodarstava doprinijela drugačijem položaju žena na selu. Žene na selu su sada zaista nevidljiva i nepriznata radna snaga, iako mnoge rade i doprinose domaćinstvu. Očekujem da zakon o financijskoj podršci obiteljima uvrsti žene sa sela u mogućnost korištenja porodiljne naknade, ali sa njima se mora raditi. Upravo zbog toga, Pokrajinski zavod za ravnopravnost spolova planira educirati seoske žene i ukazati im na brojna prava koje im društvo daje, a za koje mnoge od njih čak i ne znaju.

Svakako da bi ova mogućnost za seoske žene promjenila i odnos prema njima na taj način što bi se i same više borile za ekonomsku samostalnost, odnosno da budu vlasnice gospodarstva i ne pristaju da to po pravilu budu samo muškarci – kaže Diana Milović.

Ne postoji podatak koliko žena na selu vodi biznis, ali smatra se da bi brojke bile daleko veće ukoliko bi praksa jednakog pristupa imovini zaživjela u Srbiji, odnosno kada bi žene bile vlasnice gospodarstva.

Jer, imovina koju bi imale na sebi omogućila bi im da dolaze do povoljnih kredita i uvećavaju i poljoprivredne prinose i prihode, a samim tim budu i korisniji član poljoprivrednog gospodarstva. Kako u Srbiji još uvijek vladaju stereotipi o vlasništvu nad stečenom imovinom u braku, naslijeđenom imovinom ona je u najvećem broju slučajeva u vlasništvu muškaraca što žene u startu čini hendikepiranim u započinjanju biznisa. Ako ne budu vlasnice gospodarstava, uostalom, neće moći koristiti porodiljne naknade koje ih izjednačavaju u pravima sa ženama u gradu                             

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje