PRIJELAZNA NACIONALNA ZAŠTITA

Slavonski med i Lička janjetina dobili prijelaznu nacionalnu zaštitu

Agrovijesti
Izložba authtonih hrvatskih proizvoda na Markovom trgu, Lička janjetina Fotografija: Morana Begač
Sljedeći korak koji Udruga proizvođača slavonskoga meda i Udruga uzgajivača ovaca Lika trebaju poduzeti je pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda, a koji provodi kontrolno tijelo ovlašteno od Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga će, posredstvom Ministarstva, podnijeti Europskoj komisiji zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti naziva Slavonski med i zahtjev za registraciju zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla naziva Lička janjetina, na razini Europske unije.

Udruga proizvođača „Slavonskog meda“, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica, Republika Hrvatska podnijela je dana 24. kolovoza 2015. godine Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za zaštitu naziva „Slavonski med“ oznakom izvornosti.

Sukladno zakonskoj proceduri, nakon provedene evaluacije Zahtjeva i Specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji koje je Udruga izvršila, Zahtjev za registraciju oznake izvornosti naziva „Slavonski med“ usvojen je u svibnju ove godine. Obavijest o tome objavljena je u Narodnim novinama, čime je, kao dio nacionalnog postupka, bilo omogućeno svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi s legitimnim interesom, a koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, uložiti prigovor na Zahtjev u roku od 2 mjeseca.

Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor, Ministarstvo poljoprivrede je 25. srpnja ove godine donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva „SLAVONSKI MED “ – zaštićena oznaka izvornosti.
 
Udruga uzgajivača ovaca „Lika“, Dr. Ante Starčevića 17, 53 000 Gospić, Republika Hrvatska, podnijela je dana 23. veljače 2016. godine Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za zaštitu naziva „Lička janjetina“ oznakom zemljopisnog podrijetla. Sukladno zakonskoj proceduri, nakon provedene evaluacije Zahtjeva i Specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji koje je Udruga izvršila Zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva „Lička janjetina “ usvojen je u svibnju ove godine.

Obavijest o tome objavljena je u Narodnim novinama, čime je, kao dio nacionalnog postupka, bilo omogućeno svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi s legitimnim interesom, a koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, uložiti prigovor na Zahtjev u roku od 2 mjeseca. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor, Ministarstvo poljoprivrede je 25. srpnja ove godine donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva „LIČKA JANJETINA“ – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla.

Prijelazna nacionalna zaštita označava vremensko razdoblje koje traje od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji, koja provodi postupak na razini Europske unije, do donošenja konačne odluke o registraciji oznake na razini cijele Europske unije. Donošenjem odluke Europske komisije prestaje važiti tzv. prijelazna nacionalna zaštita a naziv proizvoda postaje zaštićen od neovlaštena korištenja i zlouporabe na cijelom tržištu Europske unije.
 
Nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet imaju jednaku pravnu zaštitu kao i proizvodi zaštićeni na razini Europske unije, ali je važeća samo na teritoriju Republike Hrvatske. Za trajanja prijelazne nacionalne zaštite na tržištu se mogu pod zaštićenim nazivom nalaziti samo proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, od ovlaštenog kontrolnog tijela.
 
Sljedeći korak koji Udruga proizvođača „Slavonskog meda“ i Udruga uzgajivača ovaca „Lika“, trebaju poduzeti je pokretanje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, a koji provodi kontrolno tijelo ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga će, posredstvom Ministarstva, podnijeti Europskoj komisiji zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti naziva „Slavonski med“ i zahtjev za registraciju zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla naziva „ Lička janjetina“, na razini Europske unije.
 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje